Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 23. maj 2019
Listen er fremstillet den 20. maj 2019, kl. 09:44 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
23. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1955-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-92)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-12427/2017): Afg. af 22/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 299 b
varemærkeloven
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
23. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1259-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-134)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (6510/2017): Afg. af 26/04-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 23
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Lars Larsen Lihme (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
23. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  8. afd. kl. 09:30
23. maj 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 8
B-556-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Sanne H. Christensen Ankenævnet for Patienterstatningen
                mod
Adv. Mikael Skou Skjoldager (Besk.) Elisabeth Ladefoged Klestrup Hansen
Københavns Byret (BS-16B-4765/2016): Afg. af 14/03-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, tabet
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
23. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-660-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400308-38)
                mod
Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (2-10323/2018): Afg. af 19/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 2
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276 a, jf. til dels § 21
strfl. § 119, stk. 3
Landsdommerne : Louise Saul, Kim Holst og Berit Holmelund (kst.).

  10. afd. kl. 08:30
23. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
B-2278-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter-Ulrik Plesner 1) Novartis AG
- 2) Novartis Healthcare A/S
                mod
Adv. Klaus Ewald Madsen Orifarm Generics A/S
Sø- og Handelsretten, Retsafdeling (T-9-14): Afg. af 21/09-2016
Civil ankesag mellem private parter
Immaterialret, patentret
Landsdommerne : M. Stassen, Malou Kragh Halling og Niels Fenger.

  11. afd. kl. 09:30
23. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2006-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-77)
                mod
Adv. Peter Secher (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18048/2017): Afg. af 29/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt., jfr. stk. 2
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Tine Egelund Thomsen og Johann Herzog (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
23. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-306-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-8)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-16331/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
Strfl. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl. § 232, 2. led
strfl. § 235, stk. 2
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  12. afd. kl. 10:00
23. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-996-17   Ankesag - privat straffesag
Adv. Peter Berg (Besk.) Alex Stubbe Hansen
                mod
Adv. Jens Lund Mosbek 1) Guldborgsund Kommune s.m.f. ...
- 2) Guldborgsund Kommune s.m.f.
-    Nikolaj Feldbech Rasmussen
Retten i Nykøbing Falster (BS 1-992/2016): Afg. af 24/04-2017
Ankesag - privat straffesag
Erstatning
Landsdommer : Bloch Andersen

  15. afd. kl. 09:00
23. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-390-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400303-12)
                mod
Adv. Mads Kjær Jensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R5-3765/2018): Afg. af 31/01-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
udvisning
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
23. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-488-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-22)
                mod
Adv. Luise Høj (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-20258/2017): Afg. af 26/01-2018
Bevisankesag
strfl. § 285
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Gitte Rubæk Pedersen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  19. afd. kl. 10:00
23. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-1327-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Klaus Henrik Lindblad Svinninge Bageri v/
René Dieter Christensen
                mod
Adv. Klaus Søborg Jørgensen Larsen Køleservice Hørve ApS
Retten i Holbæk (BS 6-1166/2015): Afg. af 08/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Kåre Mønsted og Dorte Nørby (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
23. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, retssal C
B-210-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Asmus Lundbæk Deleuran (Prøve) Ejendomsselskabet af 1. marts 2006 P/S
                mod
Adv. Michael Gjedde-Nielsen 1) Herlev Almennyttige Boligselskab
- 2) Herlev Boligselskab
- 3) Boligforeningen 3B
Retten i Glostrup (BS 10B-3792/2013): Afg. af 15/01-2016
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, indgåelse
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Katja Haack Nielsen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
23. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-229-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-10)
                mod
Adv. Niels Anker Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-18909/2018): Afg. af 18/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 245, stk. 1
konfiskation
Landsdommerne : Thomas Lohse, Ole Dybdahl og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)