Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 21. marts 2019
Listen er fremstillet den 19. marts 2019, kl. 11:02 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-204-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-28)
                mod
Adv. Flemming Wahren Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-23441/2018): Afg. af 17/01-2019
Bevisankesag
fl. § 117
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 291, stk. 1
Landsdommerne : Lisbeth Walthersdorf Katafai (kst., Jan Uffe Rasmussen og Morten Christensen.

  2. afd. kl. 10:00
21. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-155-19   Civil fogedkæresag
Adv. Maryla Rytter Wroblewski (Besk.) Katrine Barington
                mod
Adv. Karen Wung-Sung (Besk.) Alex Levant
Retten i Holbæk (FS 40-389/2019): Afg. af 12/02-2019
Civil fogedkæresag
Fogedret, børn
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Diane Svanholm Kvist (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2790-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Tanja Søderlund
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-142)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-1765/2018): Afg. af 18/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279 a
strfl. § 301, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Mohammad Ahsan.

  3. afd. kl. 10:00
21. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-2572-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Arne Linde Olsen 2) Kim Hersland
                mod
Adv. Andreas Medom Madsen Early Bird Films ApS
Retten i Glostrup (BS 10H-985/2014): Afg. af 21/10-2016
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, indgåelse
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Mohammad Ahsan og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret
S-456-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Bjørn á Heygum (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-398/2018): Afg. af 07/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 245
strfl. § 252, stk. 1
strfl. § 181, stk. 1
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  6. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1876-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Maria Kjeldsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-139)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-1547/2018): Afg. af 18/06-2018
Bevisankesag
færdselsloven
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
21. marts 2019 - Votering - Bredgade 59
B-821-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Anna Bastkær Christensen (Prøve) Kim Haar Jørgensen
                mod
Adv. Per Lunde Nielsen Skatteministeriet
Retten i Holbæk (BS 6-1112/2016): Afg. af 29/05-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, fysiske personer
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-1460-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-155)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Karina Skou (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Jacob Kiil (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Mikael Skjødt (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8872/2017): Afg. af 14/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 2. pkt.
lov om euforiserende stoffer
udlændingelovens § 59b
Landsdommerne : Frosell, Bo Østergaard og Annette Dam Ryt-Hansen.

  9. afd. kl. 09:00
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-3186-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400313-17)
                mod
Adv. Lars Stuckert (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-3570/2018): Afg. af 24/10-2018
Bevisankesag
udlændingelovens § 59, stk. 8
udvisning
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Berit Holmelund (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 10
S-800-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-24)
                mod
Adv. Knud Ole Ravn Meden (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5196/2017): Afg. af 06/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : M. Stassen, Malou Kragh Halling og Niels Fenger.

  11. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-2542-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Claus Vilhelm Seidelin-Prip Karin Bille Jacobsen
                mod
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov Nordsjællands Krisecenter u/k
advokat Esben Skjernov v/kurator
Retten i Hillerød (BS 43-503/2016): Afg. af 14/11-2017
Civil ankesag mellem private parter
Ansættelses- og arbejdsret, løn
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Peter Thønnings og Martin Hall (kst.).

  12. afd. kl. 09:00
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Retssal 14, Albanigade 30, Odense
S-3762-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Filip Dan Skovgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400313-21)
                mod
Adv. Niels Rex (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (12-9431/2018): Afg. af 07/12-2018
Strafudmålingsankesag
udlændingeloven
Landsdommerne : Bloch Andersen, Jacob Waage og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  12. afd. kl. 10:30
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Retssal 14, Albanigade 30, Odense
S-2892-16   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Filip Dan Skovgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2016-1400301-69)
                mod
Adv. Erik Bo Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (10-8114/2016): Afg. af 12/10-2016
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Jacob Waage og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2841-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-197)
                mod
Adv. Henrik Emil Rasmussen Anonymiseret
Retten i Næstved (6423/2017): Afg. af 11/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 252, stk. 1
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.).

  17. afd. kl. 13:00
21. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2999-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-155)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-266/2018): Afg. af 09/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 252, stk. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Votering - Bredgade 42
B-624-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Nicolai Mailund Clan GF Forsikring A/S
                mod
Adv. Niels Lindeborg Johansen (Besk.) Karsten Hoffmann
Retten i Odense (BS 12-908/2012): Afg. af 08/03-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, personskade
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Adler-Nissen (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Votering - Bredgade 42
B-639-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Nicolai Mailund Clan GF Forsikring A/S
                mod
Adv. Lars Gregersen Odense Kommune
Retten i Odense (BS 12-991/2012): Afg. af 08/03-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, personskade
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Adler-Nissen (kst.).

  20. afd. kl. 13:00
21. marts 2019 - Votering - Bredgade 42
B-2493-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Marie-Louise Pind 1) Astrid Christiansen
- 2) Tom Christiansen
                mod
Adv. Frederik Pelch Barfod 1) Claus Nersting
- 2) Mia Nersting
Retten i Lyngby (BS 158-1034/2014): Afg. af 06/11-2017
Civil ankesag mellem private parter
Ejendomsret
-

  21. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-832-15   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400303-60)
                mod
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Nicolai Jung (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Luise Høj (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ole Olsen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jan Schneider (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Martin Cumberland (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Asger Bagge-Jørgensen (Besk.) m.fl. Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-14240/2014): Afg. af 23/03-2015
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  24. afd. kl. 09:30
21. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-502-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-39)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-12060/2018): Afg. af 04/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Thomas Lohse og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).


Listen indeholder 20 retsmøder.           (AJE)