Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 20. juni 2019
Listen er fremstillet den 17. juni 2019, kl. 08:51 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 9
S-3553-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-330)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7170/2018): Afg. af 28/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 261, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Malou Kragh Halling og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1346-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-143)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 5) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 93-19950/2017): Afg. af 04/05-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
våbenloven
udvisning
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Alex Puggaard.

  3. afd. kl. 10:00
20. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-2121-17   Civil ankesag
Adv. Martin Simonsen Advokatnævnet
                mod
Adv. Peter Guyonnet Olsen Advokat
Tom Mortang
Retten i Helsingør (BS 3E-519/2016): Afg. af 11/09-2017
Civil ankesag
Advokat, disciplinærsag
-

  4. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-565-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jakob Krogsøe Middelfart Sparekasse
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Retten i Odense (BS 10-1192/2016): Afg. af 12/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
Landsdommerne : Lene Jensen, Thomas Lohse og Nina Boserup (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-607-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jakob Krogsøe Middelfart Sparekasse
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Retten i Odense (BS 10-1193/2016): Afg. af 12/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
Landsdommerne : Lene Jensen, Thomas Lohse og Nina Boserup (kst.).

  6. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-998-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-80)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8680/2017): Afg. af 16/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Signe Borregaard Rasmussen (kst.).

  6. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2965-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-152)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7844/2018): Afg. af 01/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 276 a
fl. § 117 d
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Signe Borregaard Rasmussen (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  8. afd. kl. 09:00
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bornholm
S-1266-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-99)
                mod
Adv. Morten Hartelius Anonymiseret
Retten på Bornholm (1-152/2019): Afg. af 12/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 10:00
20. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-556-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Sanne H. Christensen Ankenævnet for Patienterstatningen
                mod
Adv. Mikael Skou Skjoldager (Besk.) Elisabeth Ladefoged Klestrup Hansen
Københavns Byret (BS-16B-4765/2016): Afg. af 14/03-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, tabet
Landsdommer : Bo stergaard

  12. afd. kl. 09:00
20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-3406-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Daniel Dokkedahl
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400305-61)
                mod
Adv. Linda Saugmann Christensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-1927/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3121-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-298)
                mod
Adv. Michael Jan Lindquist Anonymiseret
Retten i Næstved (10389/2017): Afg. af 17/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 249
fl. § 118
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Berit Holmelund (kst.).

  15. afd. kl. 13:00
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3193-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400313-18)
                mod
Adv. Kenneth Tygesen Anonymiseret
Retten i Roskilde (3A-5241/2018): Afg. af 07/11-2018
Bevisankesag
udlændingelovens § 59, stk. 5
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Berit Holmelund (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-1295-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kristian Haagen Larsen Charlotte Klüver Dehli
                mod
Adv. Jesper Saugmandsgaard Øe Ingvar Dehli under konkurs v/
kurator advokat Boris Frederiksen
Retten i Glostrup (BS 10A-2234/2017): Afg. af 14/09-2018
Civil ankesag mellem private parter
Konkurs- og anden insolvensret, konkurs
Landsdommerne : Kim Holst, M. Stassen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  16. afd. kl. 13:00
20. juni 2019 - Votering - Bredgade 59
B-1295-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kristian Haagen Larsen Charlotte Klüver Dehli
                mod
Adv. Jesper Saugmandsgaard Øe Ingvar Dehli under konkurs v/
kurator advokat Boris Frederiksen
Retten i Glostrup (BS 10A-2234/2017): Afg. af 14/09-2018
Civil ankesag mellem private parter
Konkurs- og anden insolvensret, konkurs
Landsdommerne : Kim Holst, M. Stassen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-475-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-50)
                mod
Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Luise Høj (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Peter Ølholm (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-28692/2018): Afg. af 08/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
udvisning
-

  18. afd. kl. 11:00
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-129-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-262)
                mod
Adv. Michael Harms Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7614/2018): Afg. af 04/12-2018
Strafudmålingsankesag
fl. § 117
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Ulla Staal, Karsten Bo Knudsen og Søren Seerup (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
B-925-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter Clemmen Christensen Knud Svendsen
                mod
Adv. Birgitte Kjærulff Vognsen Skatteministeriet
Retten i Roskilde (BS 8A-1058/2017): Afg. af 19/06-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, fysiske personer
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Dorte Nørby (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, retssal D
B-980-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Thomas Donatzky M & C Holding ApS
                mod
Adv. Lotte Eskesen 1) FS Finans II A/S
- 2) FS Finans IV A/S
- 3) Finansiel Stabilitet
Københavns Byret (BS 31C-6823/2016): Afg. af 01/05-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, indgåelse
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Martin Hall (kst.).

  20. afd. kl. 10:00
20. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-210-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Asmus Lundbæk Deleuran (Prøve) Ejendomsselskabet af 1. marts 2006 P/S
                mod
Adv. Michael Gjedde-Nielsen 1) Herlev Almennyttige Boligselskab
- 2) Herlev Boligselskab
- 3) Boligforeningen 3B
Retten i Glostrup (BS 10B-3792/2013): Afg. af 15/01-2016
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, indgåelse
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Katja Haack Nielsen (kst.).

  21. afd. kl. 09:00
20. juni 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-272-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-22)
                mod
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-5709/2018): Afg. af 10/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Karen Hald, Julie Skat Rørdam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
B-1002-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Snorre Andreas Kehler (Besk.) Ingrid Marten Trolle-Monsen
                mod
Adv. Søren Locher Leif Nykjær Nikolajsen
Retten i Næstved (BS 17-627/2017): Afg. af 20/06-2018
Civil ankesag mellem private parter
Injuriesøgsmål
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  23. afd. kl. 13:00
20. juni 2019 - Votering - Bredgade 42
B-1002-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Snorre Andreas Kehler (Besk.) Ingrid Marten Trolle-Monsen
                mod
Adv. Søren Locher Leif Nykjær Nikolajsen
Retten i Næstved (BS 17-627/2017): Afg. af 20/06-2018
Civil ankesag mellem private parter
Injuriesøgsmål
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).


Listen indeholder 23 retsmøder.           (FM)