Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 20. juni 2019
Listen er fremstillet den 20. juni 2019, kl. 12:17 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  2. afd. kl. 09:30

20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 9

S-3553-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-330)

 

              mod

Adv. Henrik Stagetorn (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.)

3) Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-7170/2018): Afg. af 28/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl
. § 261, stk. 1
strfl
. § 266

Landsdommerne : Kaspar Linkis, Malou Kragh Halling og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 10:00

20. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

B-2121-17   Civil ankesag

Adv. Martin Simonsen

Advokatnævnet

 

              mod

Adv. Peter Guyonnet Olsen

Advokat
Tom Mortang

Retten i Helsingør (BS 3E-519/2016): Afg. af 11/09-2017
Civil ankesag
Advokat, disciplinærsag

-

  4. afd. kl. 09:30

20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-565-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Jakob Krogsøe

Middelfart Sparekasse

 

              mod

Adv. Søren Horsbøl Jensen

Skatteministeriet

Retten i Odense (BS 10-1192/2016): Afg. af 12/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret

Landsdommerne : Lene Jensen, Thomas Lohse og Nina Boserup (kst.).

  4. afd. kl. 09:30

20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-607-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Jakob Krogsøe

Middelfart Sparekasse

 

              mod

Adv. Søren Horsbøl Jensen

Skatteministeriet

Retten i Odense (BS 10-1193/2016): Afg. af 12/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret

Landsdommerne : Lene Jensen, Thomas Lohse og Nina Boserup (kst.).

  7. afd. kl. 09:30

20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-1926-18   Bevisankesag

Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)

 

              mod

Adv. Andro Vrlic (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Kåre Pihlmann (Besk.)

4) Anonymiseret

Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.)

5) Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl
. § 144
strfl
. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl
. § 122

Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  8. afd. kl. 10:00

20. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

B-556-18   Andre forv.sag(myndighøv)

Adv. Sanne H. Christensen

Ankenævnet for Patienterstatningen

 

              mod

Adv. Mikael Skou Skjoldager (Besk.)

Elisabeth Ladefoged Klestrup Hansen

Københavns Byret (BS-16B-4765/2016): Afg. af 14/03-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, tabet

Landsdommer : Bo stergaard

  12. afd. kl. 09:00

20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense

S-3406-18   Bevisankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Daniel Dokkedahl

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400305-61)

 

              mod

Adv. Linda Saugmann Christensen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Svendborg (R3-1927/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 119, stk. 1
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 124, stk. 1

Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  15. afd. kl. 09:30

20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3121-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-298)

 

              mod

Adv. Michael Jan Lindquist

Anonymiseret

Retten i Næstved (10389/2017): Afg. af 17/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 249
fl. § 118

Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Berit Holmelund (kst.).

  16. afd. kl. 09:30

20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-1295-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Kristian Haagen Larsen

Charlotte Klüver Dehli

 

              mod

Adv. Jesper Saugmandsgaard Øe

Ingvar Dehli under konkurs v/
kurator advokat Boris Frederiksen

Retten i Glostrup (BS 10A-2234/2017): Afg. af 14/09-2018
Civil ankesag mellem private parter
Konkurs- og anden insolvensret, konkurs

Landsdommerne : Kim Holst, M. Stassen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  16. afd. kl. 13:00

20. juni 2019 - Votering - Bredgade 59

B-1295-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Kristian Haagen Larsen

Charlotte Klüver Dehli

 

              mod

Adv. Jesper Saugmandsgaard Øe

Ingvar Dehli under konkurs v/
kurator advokat Boris Frederiksen

Retten i Glostrup (BS 10A-2234/2017): Afg. af 14/09-2018
Civil ankesag mellem private parter
Konkurs- og anden insolvensret, konkurs

Landsdommerne : Kim Holst, M. Stassen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  18. afd. kl. 11:00

20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-129-19   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-262)

 

              mod

Adv. Michael Harms (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-7614/2018): Afg. af 04/12-2018
Strafudmålingsankesag
fl. § 117
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Ulla Staal, Karsten Bo Knudsen og Søren Seerup (kst.).

  19. afd. kl. 09:30

20. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

B-925-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Peter Clemmen Christensen

Knud Svendsen

 

              mod

Adv. Birgitte Kjærulff Vognsen

Skatteministeriet

Retten i Roskilde (BS 8A-1058/2017): Afg. af 19/06-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, fysiske personer

Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Dorte Nørby (kst.).

  20. afd. kl. 09:30

20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D

B-980-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Thomas Donatzky

M & C Holding ApS

 

              mod

Adv. Lotte Eskesen

1) FS Finans II A/S

-

2) FS Finans IV A/S

-

3) Finansiel Stabilitet

Københavns Byret (BS 31C-6823/2016): Afg. af 01/05-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, indgåelse

Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Martin Hall (kst.).

  21. afd. kl. 09:00

20. juni 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-272-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-22)

 

              mod

Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-5709/2018): Afg. af 10/01-2019
Bevisankesag
strfl
. § 244

Landsdommerne : Karen Hald, Julie Skat Rørdam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  23. afd. kl. 09:30

20. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

B-1002-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Snorre Andreas Kehler (Besk.)

Ingrid Marten Trolle-Monsen

 

              mod

Adv. Søren Locher

Leif Nykjær Nikolajsen

Retten i Næstved (BS 17-627/2017): Afg. af 20/06-2018
Civil ankesag mellem private parter
Injuriesøgsmål

Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  23. afd. kl. 13:00

20. juni 2019 - Votering - Bredgade 42

B-1002-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Snorre Andreas Kehler (Besk.)

Ingrid Marten Trolle-Monsen

 

              mod

Adv. Søren Locher

Leif Nykjær Nikolajsen

Retten i Næstved (BS 17-627/2017): Afg. af 20/06-2018
Civil ankesag mellem private parter
Injuriesøgsmål

Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).


Sager fra portalen

14. afd. kl. 9:00

20. juni 2019 – Fortsat hovedforhandling – Albanigade 30

BS-10077/2019-OLR   Civil ankesag

NAVNEFORBUD

Adv. Andreas P. Bruun

Anonymiseret

 

              Mod

Region Syddanmark

Retten i Odense (BS-44207/2018-ODE): Afg. af 19/2-2019

Forvaltningssag

Landsdommerne: Jens Rosenløv, Benedikte Holberg og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.)

 

11. afd. kl. 9:30

20. juni 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-1098/2019-OLR   Civil ankesag

Adv. Peter Breum

Anne Grethe Egdal

 

              Mod

Adv. Casper Lauritzen

Udbetaling Danmark

Retten i Hillerød (BS-9634/2017-HIL): Afg. af 11/7-2018

Efterbetalingskrav omfattet af forældelsesfrist

Landsdommerne: Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Tine Egelund Thomsen

                     

 24. afd. kl. 9:30

20. juni 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal E

BS-12687/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Anne Broksø (besk.)

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Thorbjørn Thomsen (besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (BS-44837/2018-GLO)): Afg. af 19/3-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne: Henrik Gam, Steen Mejer og Martin Nyvang (kst.)

 

11. afd. kl. 13:00

20. juni 2019 – Votering – Bredgade 59

BS-1098/2019-OLR   Civil ankesag

Adv. Peter Breum

Anne Grethe Egdal

 

              Mod

Adv. Casper Lauritzen

Udbetaling Danmark

Retten i Hillerød (BS-9634/2017-HIL): Afg. af 11/7-2018

Efterbetalingskrav omfattet af forældelsesfrist

Landsdommerne: Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Tine Egelund Thomsen

                     

 

Listen indeholder 16 retsmøder.           (AJE)