Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 20. februar 2020
Listen er fremstillet den 19. februar 2020, kl. 13:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 01:00
20. februar 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-720-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-3100101-60)
                mod
Adv. Michael Steffensen Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-11207/2017): Afg. af 16/01-2019
Bevisankesag
rpl. § 1018 a, stk. 1
-

  2. afd. kl. 10:00
20. februar 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-721-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-3100101-103)
                mod
Adv. Steen Moesgaard Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-11205/2017): Afg. af 16/01-2019
Bevisankesag
rpl. § 1018 a
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Sanne Kolmos og Nina Fischer Rønde (kst.).

  2. afd. kl. 10:00
20. februar 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-1238-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-129)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (586/2019): Afg. af 15/04-2019
Strafudmålingsankesag
fl. § 125, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Sanne Kolmos og Nina Fischer Rønde (kst.).

  4. afd. kl. 10:00
20. februar 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-800-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Andreas Kærsgaard Mylin Go Dream A/S
                mod
Adv. Jakob Dahl Mikkelsen Datoselskabet P af 14.9.2015 u/konkurs
v/kurator adv. Teis Gullitz-Wormslev
Retten i Holbæk (BS SKSK-984/2016): Afg. af 24/05-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
-

  7. afd. kl. 09:30
20. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1866-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-51)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24938/2018): Afg. af 17/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 232
strfl. § 264 d
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Malene Stage Christensen (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
20. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-1533-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jeppe Brinck-Jensen 1) Novartis AG
- 2) Novartis Healthcare A/S
                mod
Adv. Klaus Ewald Madsen Orifarm Generics A/S
Sø- og Handelsretten, Retsafdeling (T-9-14): Afg. af 28/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Immaterialret, patentret
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Malou Kragh Halling og Asbjørn de Roepstorff (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
20. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-87-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter Giersing 1) Ejendomsselskabet RC af 1.marts 2011 ApS
- 2) Christian Riewe
                mod
Adv. Sune Riisgaard Skatteministeriet
Københavns Byret (BS 43C-4160/2015): Afg. af 08/12-2017
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Nina Hjorth (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
20. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-1689-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager André Dybdal Pape
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-138)
                mod
Adv. Kirsten Bindstrup (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-15198/2018): Afg. af 14/05-2019
Udmålingsankesag
fl. § 117 a, stk. 2, nr. 2
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Bjarke Gano (kst.).

  12. afd. kl. 13:00
20. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-1247-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager André Dybdal Pape
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-93)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 80-25330/2018): Afg. af 29/03-2019
Bevisankesag
fl. § 117 a, stk. 2, nr. 1
Køretøjsregistreringsloven
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Bjarke Gano (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
20. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-301-19   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76141-00007-16)
                mod
Adv. Christian Laubjerg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (10A-1904/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 2, jf. § 171
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
momsloven
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen.

  20. afd. kl. 09:30
20. februar 2020 - Votering - Bredgade 42
S-477-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6843/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 152, stk. 2, jf. stk. 1
konfiskation
-

  23. afd. kl. 09:30
20. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-1483-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-56)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-1758/2019): Afg. af 30/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Bo Østergaard og Uffe Habekost Sørensen (kst.).


Listen indeholder 12 retsmøder.           (AJE)