Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 19. september 2019
Listen er fremstillet den 17. september 2019, kl. 08:07 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  5. afd. kl. 10:00
19. september 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Færøernes ret
B-1182-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kristina Malena Samuelsen Jóannes i Dali
                mod
Adv. Majken Solgerd Johansen (Besk.) Elsebeth Maria Petersen
Retten i Færøernes ret (BS 947/2011): Afg. af 31/08-2018
Civil ankesag mellem private parter
Boligret, ejerlejligheder
-

  7. afd. kl. 09:00
19. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1017-19   Nævningesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-25)
                mod
Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Anne Vilslev Petersen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Odense (1-6862/2018): Afg. af 28/03-2019
Nævningesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225 m.v.
Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  17. afd. kl. 09:00
19. september 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1170-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-81)
                mod
Adv. Nis Stemann Knudsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (8-7320/2018): Afg. af 11/04-2019
Bevisankesag
fl. § 53, stk. 1
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  23. afd. kl. 09:00
19. september 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-238-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-30)
                mod
Adv. Sten Balslev (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-5569/2018): Afg. af 10/01-2019
Udmålingsankesag
fl. § 117 a, stk. 2, nr. 1
fl. § 118
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Søren Seerup (kst.).


Listen indeholder 4 retsmøder.           (FM)