Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 19. marts 2020
Listen er fremstillet den 16. marts 2020, kl. 08:20 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  11. afd. kl. 10:00
19. marts 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-87-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter Giersing 1) Ejendomsselskabet RC af 1.marts 2011 ApS
- 2) Christian Riewe
                mod
Adv. Sune Riisgaard Skatteministeriet
Københavns Byret (BS 43C-4160/2015): Afg. af 08/12-2017
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Nina Hjorth (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
19. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1574-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-61)
                mod
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-12643/2018): Afg. af 20/05-2019
Nævningesag
Strfl. § 114, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 7
udvisning
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Inge de Neergaard (kst.).

  19. afd. kl. 13:00
19. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-1717-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-55)
                mod
Adv. Katrine Westhausen Gottlieb (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-26026/2018): Afg. af 14/05-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Alex Puggaard og Mette Damgaard (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
19. marts 2020 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-3812-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-451)
                mod
Adv. Claus Allan Bonnez (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-29459/2019): Afg. af 18/12-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 276
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Louise Pansa Lauemøller (kst.).


Listen indeholder 4 retsmøder.           (FM)