Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 14. november 2019
Listen er fremstillet den 8. november 2019, kl. 10:11 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  4. afd. kl. 09:00
14. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1937-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-182)
                mod
Adv. Bo Møller Jensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (6-3565/2019): Afg. af 26/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  4. afd. kl. 11:00
14. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-2312-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-156)
                mod
Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (20-570/2019): Afg. af 06/08-2019
Bevisankesag
fl. § 117 a, stk. 1, jf. stk. 2
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  5. afd. kl. 08:45
14. november 2019 - Domsafsigelse i retsmøde - Bredgade 59
B-495-19   Civil ankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Adv. Christian Fribjart Andreasen (Besk.) Anonymiseret
                mod
Adv. Annfinn Vitalis Hansen Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (BS 291/2019): Afg. af 21/05-2019
Civil ankesag
Forvaltningsret, prøvelse
Landsdommer : Ulla Langholz

  5. afd. kl. 09:00
14. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Færøerne
S-1644-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Christian Fribjart Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-121/2012): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
Lagtingslov nr. 43
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  6. afd. kl. 09:30
14. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-482-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-49)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5854/2018): Afg. af 07/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1 og stk. 2
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
våbenloven
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Janni Christoffersen og Mikael Skjødt (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
14. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-839-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-28)
                mod
Adv. Niels Kahlke (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-8948/2018): Afg. af 12/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Janni Christoffersen og Mikael Skjødt (kst.).

  7. afd. kl. 09:00
14. november 2019 - Hovedforhandling - Odense retssal 14
S-2068-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400322-22)
                mod
Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (8-4417/2019): Afg. af 02/07-2019
Bevisankesag
knivloven
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  7. afd. kl. 11:00
14. november 2019 - Hovedforhandling - Odense retssal 14
S-1553-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-42)
                mod
Adv. Mogens Juhl (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (3-1704/2019): Afg. af 15/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 235, stk. 1
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
14. november 2019 - Votering - Bredgade 59
B-208-12   Civil 1. instanssag
Adv. Erik Kjær-Hansen Sølco 2 ApS
                mod
Adv. Søren Lundsgaard KPMG Interessentskabet af 1. januar 2001
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  11. afd. kl. 09:30
14. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1144-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-124)
                mod
Adv. Sten Balslev (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (1293/2019): Afg. af 09/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
knivloven
strfl. § 181, jf. § 21
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Søren Schou Frandsen (kst.) og Lars Larsen Lihme (kst.).

  11. afd. kl. 13:00
14. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2117-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-168)
                mod
Adv. Kristian Braad (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-4740/2019): Afg. af 28/06-2019
Bevisankesag
knivloven
færdselsloven
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Søren Schou Frandsen (kst.) og Lars Larsen Lihme (kst.).

  12. afd. kl. 09:00
14. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-2565-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-2019)
                mod
Adv. Annette With Sørensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-596/2019): Afg. af 30/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 171
strfl. § 232
strfl. § 264 d
Landsdommerne : Ejler Bruun, Louise Saul og Martin Hall (kst.).

  19. afd. kl. 13:00
14. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-61-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-5)
                mod
Adv. Thorkild Høyer (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1858/2018): Afg. af 28/12-2018
Bevisankesag
fl. § 118
strfl. § 249
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Louise Christophersen (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
14. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2072-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-57)
                mod
Adv. Erik Bo Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-18841/2018): Afg. af 03/07-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, jf. § 21
udvisning
erstatning
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.


Listen indeholder 14 retsmøder.           (FM)