Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 13. december 2018
Listen er fremstillet den 10. december 2018, kl. 08:24 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
13. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-2427-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400311-149)
                mod
Adv. Mogens Juhl (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (4-21/2018): Afg. af 20/08-2018
Bevisankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Birgitte Grønborg Juul og Anders Thøgersen (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
13. december 2018 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 7
S-2041-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Line Precht Rosberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-62)
                mod
Adv. Hanne Reumert (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (4038/2018): Afg. af 21/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Thomas Lohse og Kristian Porsager Seierøe (kst.).

  2. afd. kl. 13:00
13. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 7
S-2051-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Annika Kristina Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-57)
                mod
Adv. Jens Christian Bjerrehuus (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-2340/2018): Afg. af 20/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 261, stk. 1
strfl. § 245, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Thomas Lohse og Kristian Porsager Seierøe (kst.).

  6. afd. kl. 09:00
13. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-178-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400303-3)
                mod
Adv. Klaus Ewald (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (11-3070/2017): Afg. af 18/12-2017
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Sanne Kolmos og Katja Haack Nielsen (kst.).

  6. afd. kl. 11:00
13. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-2796-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400303-97)
                mod
Adv. Klaus Ewald (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (2-3953/2018): Afg. af 19/09-2018
Strafudmålingsankesag
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Sanne Kolmos og Katja Haack Nielsen (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
13. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i Odense
S-895-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400308-49)
                mod
Adv. Klaus Ewald (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (8-9811/2017): Afg. af 16/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 285
strfl. § 279 a, tildels jf. § 21
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Sanne Kolmos og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
13. december 2018 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-1489-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-3100101-428)
                mod
Adv. Steen Djurtoft Anonymiseret
Retten i Næstved (201/2018): Afg. af 11/04-2018
Bevisankesag
rpl. § 1018 b, jf. § 1018 a og 1018 h
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Karen Hald og Nina Boserup (kst.).

  7. afd. kl. 13:00
13. december 2018 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-2500-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-82)
                mod
Adv. Mads Kramme (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (10513/2017): Afg. af 22/08-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Karen Hald og Nina Boserup (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
13. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal A
S-1446-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-32)
                mod
Adv. Anders Rohde Anonymiseret
Retten i Næstved (801/2018): Afg. af 14/05-2018
Bevisankesag
knivloven
udvisning
Landsdommerne : Olaf Tingleff, Mikael Sjøberg og Berit Holmelund (kst.).

  12. afd. kl. 13:00
13. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal A
S-1304-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Martha Nør Kjeldsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-54)
                mod
Adv. Casper Andreasen Anonymiseret
Retten i Næstved (9524/2017): Afg. af 12/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 290, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Olaf Tingleff og Berit Holmelund (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
13. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1046-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-41)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-7043/2017): Afg. af 06/04-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a
våbenloven
færdselsloven
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Birgitte Fisker og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
13. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59, Retssal 16
S-1899-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-138)
                mod
Adv. Mads Kramme Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8954/2017): Afg. af 13/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 164, stk. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Jacob Waage og Jakob Dahl Mikkelsen (kst.).

  16. afd. kl. 13:30
13. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59, Retssal 16
S-1830-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-93)
                mod
Adv. Morten Wosylus Kamp Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-27171/2017): Afg. af 19/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Jacob Waage og Jakob Dahl Mikkelsen (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
13. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal C
S-2552-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-67)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Peter Trudsø (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-3468/2018): Afg. af 06/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Lone Kerrn-Jespersen og Ejler Bruun.

  20. afd. kl. 13:00
13. december 2018 - Votering - Bredgade 42, retssal D
B-2367-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Bjørn Dilou Jacobsen 1) Muzaffer Hidiroglu
- 2) Ayten Hidiroglu
                mod
Maria Dalager Hauge (Prøve) Udlændingenævnet
Københavns Byret (BS 46D-1335/2016): Afg. af 11/09-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Forvaltningsret, prøvelse
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Niels Fenger.

  21. afd. kl. 09:30
13. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-132-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-4)
                mod
Adv. Kaare Kristensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Allan Vistisen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Peter Secher (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Jørn Brandenhoff Schmidt (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Næstved (5220/2017): Afg. af 03/01-2018
Bevisankesag
strfl. § 191
Landsdommerne : Henrik Gam, Janni Christoffersen og Julie Skat Rørdam.

  21. afd. kl. 09:30
13. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-2026-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-4)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (SS 5220/2017): Afg. af 28/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt.
lov om euforiserende stoffer
fl. § 118
Landsdommerne : Henrik Gam, Janni Christoffersen og Julie Skat Rørdam.

  23. afd. kl. 09:30
13. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42
S-1248-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-52)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (405/2018): Afg. af 24/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 192 a
udvisning
Landsdommerne : Gunst Andersen, Janni Christoffersen og Julie Skat Rørdam.

  24. afd. kl. 09:30
13. december 2018 - Votering - Bredgade 42, retssal F
B-2327-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Philip Søren Thorsen Jens Faurschou
                mod
Adv. Jakob Anker Lentz 1) Luigina Domini Schubert
- 2) Constanza Schubert
- 3) Eva Maria Consuelo Schubert
Københavns Byret (BS 29C-3632/2012): Afg. af 18/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Køb, købesum og betaling
Landsdommerne : Tine Vuust, Annette Dam Ryt-Hansen og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).


Listen indeholder 19 retsmøder.           (AJE)