Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 13. juni 2019
Listen er fremstillet den 13. juni 2019, kl. 12:25 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  3. afd. kl. 09:00
13. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1346-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-143)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 5) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 93-19950/2017): Afg. af 04/05-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
våbenloven
udvisning
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Alex Puggaard.

  4. afd. kl. 09:30
13. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3495-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-370)
                mod
Adv. Martin Simonsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-1226/2018): Afg. af 26/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 235, stk. 2
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
13. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  12. afd. kl. 09:00
13. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-3406-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Daniel Dokkedahl
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400305-61)
                mod
Adv. Linda Saugmann Christensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-1927/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  17. afd. kl. 13:00
13. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1517-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-49)
                mod
Adv. Else Præstegaard (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-7683/2019): Afg. af 15/05-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer m.v.
udvisning
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
13. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-262-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-18)
                mod
Københavns Byret (SS 1-30763/2017): Afg. af 14/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
dopingmidler
færdselsloven
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Dorte Nørby (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
13. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-2555-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-263)
                mod
Adv. Niels Kahlke (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (1515/2018): Afg. af 29/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 293 a
fl. § 117 d
fl. § 118
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Christian Wenzel (kst.).

  21. afd. kl. 10:00
13. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-1206-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jacob Jansson Christensen Umar Hayat
                mod
Adv. Marie-Louise Fahrner Nykredit Forsikring A/S
Retten på Frederiksberg (BS Y-755/2017): Afg. af 10/09-2018
Civil ankesag mellem private parter
Forsikring, brand
-

  24. afd. kl. 09:30
13. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
B-1112-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Claus Richter Weigelt MT Højgaard A/S
                mod
Adv. Iben Lindhardt Olsson Jord & Boligejendom ApS i likvidatio
(tidligere Kuben Byg A/S)
Retten i Odense (BS 12-146/2013): Afg. af 15/08-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Steen Mejer, Thomas Lohse og Martin Nyvang (kst.).

  24. afd. kl. 13:00
13. juni 2019 - Votering - Bredgade 42
B-1112-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Claus Richter Weigelt MT Højgaard A/S
                mod
Adv. Iben Lindhardt Olsson Jord & Boligejendom ApS i likvidatio
(tidligere Kuben Byg A/S)
Retten i Odense (BS 12-146/2013): Afg. af 15/08-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Steen Mejer, Thomas Lohse og Martin Nyvang (kst.).


Listen indeholder 10 retsmøder.           (AJE)