Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 12. september 2019
Listen er fremstillet den 12. september 2019, kl. 13:53 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  2. afd. kl. 09:30

12. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-2698-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)

 

              mod

Adv. Anders Nemeth (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl
. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl
. § 171, jf. § 172

Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 09:00

12. september 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-3186-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400313-17)

 

              mod

Adv. Lars Stuckert (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-3570/2018): Afg. af 24/10-2018
Bevisankesag
udlændingelovens § 59, stk. 8
udvisning

Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Mohammad Ahsan.

  4. afd. kl. 09:30

12. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3441-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-358)

 

              mod

Adv. Andro Vrlic (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-5467/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
udvisning
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  6. afd. kl. 09:30

12. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-33-19   Andre forv.sag(myndighøv)

Adv. Poul Beck

Eskild Maschoreck

 

              mod

Adv. Karsten Hagel-Sørensen

Ankenævnet for Patienterstatningen
Styrelsen for Patientsikkerhed

Retten i Odense (BS 12-1819/2016): Afg. af 19/12-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning

Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Julie Arnth Jørgensen.

  11. afd. kl. 09:00

12. september 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-16-19   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-20181400306-373)

 

              mod

Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (5-8349/2018): Afg. af 12/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 244

Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Ole Dybdahl og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  21. afd. kl. 09:30

12. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-3565-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400309-13)

 

              mod

Adv. Marc Malmbak Stounberg (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-4044/2018): Afg. af 27/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 289
skattekontrolloven

Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen.

  23. afd. kl. 13:00

12. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42

S-1510-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400310-11)

 

              mod

Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-7772/2018): Afg. af 30/04-2019
Bevisankesag
overtrædelse af vilkår

Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Søren Seerup (kst.).

  24. afd. kl. 13:00

12. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 11

S-800-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-24)

 

              mod

Adv. Casper Andreasen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (5196/2017): Afg. af 06/03-2018
Bevisankesag
strfl
. § 119, stk. 1

Landsdommerne : Thomas Lohse, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).


Sager fra portalen

8. afd. kl. 09:30

12. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-33055/2019-OLR   Civil ankesag

Adv. Anne Bøggild Utke

Aalholm Gods I/S

 

              Mod

Adv. Annelise Hvid (besk.)

Emil Edelberg Foged

Retten i Nykøbing F. (BS-31901/2018): Afg. af 10/8-2018

Ansvar for arbejdsskade

Landsdommerne: Bertil Frosell, Bo Østergaard og Louise Pansa Lauemøller (kst.)

 

10. afd. kl. 09:30

12. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-37305/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Dan Terkildsen

Abyssus Marine Services AS

 

              Mod

Adv. Asser Rung-Hansen

Nordic Innovators P/S

Sø- og Handelsretten (BS-9721/2017): Afg. af 14/9-2018

Aftaler

Landsdommerne: Margit Stassen, Malou Kragh Halling og Joachim Kromann

 

17. afd. kl. 09:30

12. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-31194/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Bendte Vassard (besk.)

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Karen Gøtzsche

Anonymiseret

Retten i Nykøbing F. (BS-3347/2018): Afg. af 8/7-2019

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne:

 

7. afd. kl. 13:00

12. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-21578/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Marianne Krogh Bremer

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Per Nielsen

Anonymiseret

Københavns Byret (BS-50667/2018): Afg. af 29/4-2019

Ægteskabssag

Landsdommerne: Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Nikolaj Uggerhøj-Winther (kst.)

 

17. afd. kl. 13:00

12. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-30383/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Sonja Toft

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Gitte Nedergaard

Anonymiseret

Retten i Glostrup (BS-20978/2019): Afg. af 27/6-2019

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne:

 

17. afd. kl. 13:00

12. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-30384/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Sonja Toft

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Gitte Nedergaard

Anonymiseret

Retten i Glostrup (BS-10096/2019): Afg. af 27/6-2019

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne:

 

 

Listen indeholder 8 retsmøder.           (AJE)