Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 12. marts 2020
Listen er fremstillet den 11. marts 2020, kl. 12:25 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 18
S-3370-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-99)
                mod
Adv. Casper Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24749/2018): Afg. af 06/11-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
udvisning
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Martin Hall (kst.).

  1. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 18
S-3423-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400313-25)
                mod
Adv. Casper Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-26498/2019): Afg. af 14/11-2019
Bevisankesag
udlændingeloven § 60
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Martin Hall (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1700-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-76)
                mod
Adv. Jens Klokhøj (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-690/2019): Afg. af 28/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 276
strfl. § 276 a
udvisning
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2568-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-115)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-5148/2019): Afg. af 02/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl. § 276 a
strfl. § 276
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2927-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-129)
                mod
Adv. Jens Klokhøj (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2937/2019): Afg. af 25/09-2019
Strafudmålingsankesag
Strfl. § 285, jf. § 276 a
knivloven
udvisning
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
12. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1075-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-122)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Eske Hald (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Christina Schønsted (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-3481/2018): Afg. af 04/04-2019
Nævningesag
udvisning
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 244
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Jacob Waage.

  10. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1280-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-140801-139)
                mod
Adv. Luise Høj (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-1297/2019): Afg. af 26/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 210, stk. 3, jf. stk. 2
strfl. § 225, jf. § 222, stk. 1
strfl. § 232
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Katja Høegh og Asbjørn de Roepstorff (kst.).

  11. afd. kl. 10:00
12. marts 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-1961-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-161)
                mod
Adv. Carsten Bo Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (7-65/2019): Afg. af 20/06-2019
Bevisankesag
fl.
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Ole Dybdahl og Nicolai Uggerhøj-Winther.

  15. afd. kl. 09:00
12. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1574-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-61)
                mod
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-12643/2018): Afg. af 20/05-2019
Nævningesag
Strfl. § 114, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 7
udvisning
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Inge de Neergaard (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-301-19   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76141-00007-16)
                mod
Adv. Christian Laubjerg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (10A-1904/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 2, jf. § 171
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
momsloven
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen.

  18. afd. kl. 09:00
12. marts 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-2153-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400322-25)
                mod
Adv. Christina Schønsted (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (7-4280/2019): Afg. af 12/07-2019
Bevisankesag
knivloven
Landsdommerne : Julie Arnth Jørgensen, Ulla Staal og Lars Larsen Lihme (kst.).

  18. afd. kl. 11:00
12. marts 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-3798-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-146)
                mod
Adv. Jørn Brandenhoff Schmidt (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (11-3921/2019): Afg. af 17/12-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Julie Arnth Jørgensen, Ulla Staal og Lars Larsen Lihme (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2963-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-117)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (5854/2019): Afg. af 03/10-2019
Bevisankesag
strfl. § 123
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Mette Damgaard (kst.).

  20. afd. kl. 09:00
12. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Odense, retssal 14
S-1989-19   Nævningesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400307-27)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jakob Dalsgaard-Hansen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Odense (5-807/2019): Afg. af 25/06-2019
Nævningesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 123
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-646-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-61)
                mod
Adv. Steen Leonhardt Frederiksen 1) Anonymiseret
Adv. Mads Kramme 2) Anonymiseret
Adv. Henrik Perregaard 3) Anonymiseret
Adv. Poul Jost Jensen 4) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8875/2018): Afg. af 21/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 279
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 233, stk. 1
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Uffe Habekost Sørensen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
12. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-3346-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-113)
                mod
Adv. Michael Steffensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-26219/2019): Afg. af 11/11-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).


Listen indeholder 16 retsmøder.           (AJE)