Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 10. oktober 2019
Listen er fremstillet den 9. oktober 2019, kl. 12:23 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  4. afd. kl. 09:30
10. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-382-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-10)
                mod
Adv. Susanne Merete Ravn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (3A-2534/2018): Afg. af 30/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 232
strfl. § 264 d
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Ulla Staal og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  6. afd. kl. 09:30
10. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-765-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-54)
                mod
Adv. Casper Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9071/2018): Afg. af 26/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Mikael Skjødt (kst.).

  6. afd. kl. 10:00
10. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-33-19   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Poul Beck Eskild Maschoreck
                mod
Adv. Karsten Hagel-Sørensen Ankenævnet for Patienterstatningen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Retten i Odense (BS 12-1819/2016): Afg. af 19/12-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Julie Arnth Jørgensen.

  7. afd. kl. 09:30
10. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1889-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Sabrina Eifler
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400310-16)
                mod
Adv. Michael Hasløv Stæhr (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-16889/2018): Afg. af 27/05-2019
Bevisankesag
Vilkårsovertrædelse
Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  8. afd. kl. 13:00
10. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1406-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Simone Romme
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-148)
                mod
Adv. Sten Balslev (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ulrik Sjølin Pedersen (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-657/2018): Afg. af 04/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 123
færdselsloven
Landsdommerne : Frosell, Ole Græsbøll Olesen og Stine Fink Hansen (kst.).

  10. afd. kl. 09:00
10. oktober 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-2617-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-199)
                mod
Adv. Mariann Jørn Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-3107/2019): Afg. af 22/08-2019
Bevisankesag
fl. § 53, stk. 1
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Nina Fischer Rønde (kst.) og Søren Seerup (kst.).

  10. afd. kl. 09:45
10. oktober 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-2586-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-298)
                mod
Adv. Mariann Jørn Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-4386/2019): Afg. af 02/09-2019
Udmålingsankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Nina Fischer Rønde (kst.) og Søren Seerup (kst.).

  13. afd. kl. 09:00
10. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1126-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Jesper Rubow
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-32)
                mod
Adv. Niels Rex (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-779/2019): Afg. af 17/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 232, 1. led
strfl. § 232, 2. led
Landsdommerne : John Mosegaard, Mette Lyster Knudsen og Martin Hall (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
10. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-810-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-62)
                mod
Adv. Eddie Omar Rosenberg Khawaja (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8277/2018): Afg. af 12/03-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Morten Lange (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
10. oktober 2019 - Votering - Bredgade 59
B-2041-17   Civil 1. instanssag
Adv. Hans Severin Hansen Gentofte Kommune
                mod
Adv. Steffen Sværke SKAT
Civil 1. instanssag
Skatteret, dødsbo
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
10. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-3783-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400309-14)
                mod
Adv. Anders Nemeth Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2961/2018): Afg. af 14/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 278, stk. 1, nr. 1
strfl. § 280, stk. 1
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Ulla Langholz og Martin Mosegaard (kst.).

  20. afd. kl. 13:00
10. oktober 2019 - Votering - Bredgade 42
B-1054-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Erik Turley 1) PP Kjær Ejendomme I/S
- 2) Poul Erik Kjær
- 3) Pernille Annette Kjær
                mod
Adv. Lars Bastholm 1) Thomas Hellum
- 2) Line Larsen
Retten i Hillerød (BS 43-1173/2016): Afg. af 13/07-2018
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommer : Arne Brandt

  21. afd. kl. 13:30
10. oktober 2019 - Votering - Bredgade 42
S-2671-19   Straffekæresag om fængsling e.a. LUKKEDE DØRE NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Poul Helmuth Petersen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (SS3504/2019): Afg. af 18/09-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fortsat fængsling
Landsdommerne : Karen Hald, Julie Skat Rørdam og Tine Egelund Thomsen.

  21. afd. kl. 13:30
10. oktober 2019 - Votering - Bredgade 42
S-2772-19   Straffekæresag om fængsling e.a.
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Rasmus Anberg (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (SS 3504/2019): Afg. af 18/09-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fortsat fængsling
Landsdommerne : Karen Hald, Julie Skat Rørdam og Tine Egelund Thomsen.

  23. afd. kl. 09:30
10. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2972-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00028-16)
                mod
Adv. David Neutzsky-Wulff (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-3660/2018): Afg. af 05/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Niels Fenger.

  24. afd. kl. 13:00
10. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-833-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Koray Er
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-27)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (0100-84111-02103-18): Afg. af 08/03-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
udvisning
Landsdommerne : Steen Mejer, Lone Kerrn-Jespersen og Johan Busse (kst.).


Listen indeholder 16 retsmøder.           (FM)