Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 9. maj 2019
Listen er fremstillet den 6. maj 2019, kl. 12:00 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
9. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2539-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-265)
                mod
Adv. Berit Ernst (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-724/2018): Afg. af 30/08-2018
Nævningesag
strfl. § 266
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 192 a
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 09:00
9. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-3628-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400306-349)
                mod
Adv. Klaus Ewald (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Meyn (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R2-2404/2018): Afg. af 21/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
9. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-1259-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-134)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (6510/2017): Afg. af 26/04-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 23
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Lars Larsen Lihme (kst.).

  4. afd. kl. 09:00
9. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-738-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-16)
                mod
Adv. Niclas Turan Kandemir (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (6-907/2019): Afg. af 28/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 232
Landsdommerne : Lene Jensen, Bo Østergaard og Nina Boserup (kst.).

  6. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3549-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-138)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3112/2018): Afg. af 15/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 181, stk. 3, jf. stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Christian Schrøder (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  8. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-2437-16   Civil 1. instanssag
Adv. Eddie Omar Rosenberg Khawaja 1) Erdem Deha Altiner
- 2) Isabel Hanna Ravn
                mod
Adv. Rass Markert Holdgaard Udlændingestyrelsen
Civil 1. instanssag
Forvaltningsret, prøvelse
Landsdommerne : Frosell, Lone Dahl Frandsen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 10:00
9. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-241-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Lene Juel (Prøve) 1) Søren Hansen
Adv. Bruno Månsson 2) Lisbeth Nymand Hansen
                mod
Adv. Sophus Bøgeskov Christensen Stutteri Brandt Bjerggaard v/
Erik Buhl
Retten i Nykøbing Falster (BS 1-20/2015): Afg. af 04/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Køb, købesum og betaling
Landsdommer : Bo stergaard

  10. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-2278-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter-Ulrik Plesner 1) Novartis AG
- 2) Novartis Healthcare A/S
                mod
Adv. Klaus Ewald Madsen Orifarm Generics A/S
Sø- og Handelsretten, Retsafdeling (T-9-14): Afg. af 21/09-2016
Civil ankesag mellem private parter
Immaterialret, patentret
Landsdommerne : Niels Fenger, M. Stassen og Malou Kragh Halling.

  12. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-546-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Statsadvokat Bitte Dyrberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-32)
                mod
Adv. Hans Mogensen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9437/2018): Afg. af 06/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Steen Mejer, Bloch Andersen og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  13. afd. kl. 09:00
9. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-3418-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-80)
                mod
Adv. David Francis Lublin (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-4037/2018): Afg. af 15/11-2018
Nævningesag
udvisning
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Louise Christophersen (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1724-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Line Precht Rosberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-172)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (3409/2018): Afg. af 07/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1 og 2
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2601-17   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Uhl Pedersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400303-86)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9767/2016): Afg. af 13/09-2017
Bevisankesag
strfl. § 191
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal D
B-355-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Gunvor Sundgaard Happe Flemming Olesen
                mod
Adv. Bjørn Wittrup Rebecca Mode ApS under konkurs v/
kurator advokat Bjørn Wittrup
Retten på Frederiksberg (BS Y-1673/2016): Afg. af 02/02-2018
Civil ankesag mellem private parter
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Inge Neergaard Jessen og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  20. afd. kl. 10:00
9. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-138-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Niels Thestrup Kim Brangstrup
                mod
Adv. Boris K. Frederiksen Amagerbanken A/S under konkurs
Sø- og Handelsretten, Skifteretten (P-18-13): Afg. af 21/12-2016
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  20. afd. kl. 10:00
9. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-577-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Louise Gjessing Lund Jensen (Prøve) Gustav Bjørn Hansen
                mod
Adv. Noaman Abdeslem Azzouzi Rasmus Bensby Nøhr
Københavns Byret (BS 26B-573/2017): Afg. af 20/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommer : Henrik Bitsch

  21. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-2541-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-123)
                mod
Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-25452/2017): Afg. af 30/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 281
strfl. § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-526-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-36)
                mod
Adv. Peter Ølholm (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (10296/2018): Afg. af 07/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  23. afd. kl. 10:00
9. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
S-422-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-40)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-16927/2018): Afg. af 23/01-2019
Bevisankesag
fl. § 117 a, stk. 1, jf. stk. 2
Landsdommerne : Gunst Andersen, Alex Puggaard og Nina Boserup (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
9. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-578-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-18)
                mod
Adv. Anders Rohde (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (49/2019): Afg. af 21/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 210, stk. 3, jf. stk. 1
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 232, jf. § 89
Landsdommerne : Thomas Lohse, Ole Dybdahl og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).


Listen indeholder 20 retsmøder.           (AJE)