Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 8. august 2019
Listen er fremstillet den 8. august 2019, kl. 08:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 09:30

8. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1171-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-130)

 

              mod

Adv. Mads Kramme (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-8145/2019): Afg. af 16/04-2019
Bevisankesag
strfl
. § 119, stk. 1
lov om euforiserende stoffer
udvisning

Landsdommerne : Tine Egelund Thomsen, Ole Dybdahl og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  3. afd. kl. 09:30

8. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3670-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-345)

 

              mod

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Lone Damgaard (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Berit Ernst (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.)

4) Anonymiseret

Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.)

5) Anonymiseret

Adv. Casper Andreasen (Besk.)

6) Anonymiseret

Adv. Anders Nemeth (Besk.)

7) Anonymiseret

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

8) Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-2029/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
udvisning
strfl
. § 119, stk. 1

Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Martin Hall (kst.).

  4. afd. kl. 09:30

8. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-205-18   Bevisankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400318-1)

 

              mod

Adv. Nima Nabipour (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-2379/2016): Afg. af 08/01-2018
Bevisankesag
dyreværnsloven

Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Katja Høegh og Nina Boserup (kst.).

  21. afd. kl. 09:30

8. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-401-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-15)

 

              mod

Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-25036/2018): Afg. af 17/01-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).


Sager fra portalen

17. afd. kl. 09:30

8. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-26286/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Tage Siboni

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Brit Elling

Anonymiseret

Retten i Nykøbing F. (BS-12495/2019-NYK): Afg. af 31/5-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

 

Listen indeholder 4 retsmøder.           (FM)