Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 7. november 2019
Listen er fremstillet den 6. november 2019, kl. 09:45 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-220-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Christian Bachmann BMW Financial Services Denmark A/S
                mod
Adv. David Auken Skatteministeriet
Retten på Frederiksberg (BS H-921/2014): Afg. af 30/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
Landsdommerne : Peter Thønnings, Julie Arnth Jørgensen og Martin Hall (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-91-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-7)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Thorkild Høyer (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (2983/2018): Afg. af 21/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1 og stk. 2
lov om euforiserende stoffer
våbenbekendtgørelsen
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
7. november 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret
S-2316-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. 5600-70300-00005-19)
                mod
Adv. Jogvan Pall M. Lassen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-281/2018): Afg. af 11/07-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  7. afd. kl.
7. november 2019 - Afsigelse af kendelse - Bredgade 59
S-1866-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-51)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24938/2018): Afg. af 17/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 232
strfl. § 264 d
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1308-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400314-2)
                mod
Adv. Khuram Riaz Ahmed (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-5826/2015): Afg. af 18/04-2018
Bevisankesag
momsloven
skattekontrolloven
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Jacob Waage og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  7. afd. kl. 13:00
7. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-869-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-65)
                mod
Adv. Lene Østerberg Anonymiseret
Retten i Hillerød (7-5031/2018): Afg. af 27/02-2019
Bevisankesag
fl.
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Jacob Waage og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-208-12   Civil 1. instanssag
Adv. Erik Kjær-Hansen Sølco 2 ApS
                mod
Adv. Søren Lundsgaard KPMG Interessentskabet af 1. januar 2001
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  11. afd. kl. 10:30
7. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1592-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-179)
                mod
Adv. Jeppe Søndergaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-2504/2019): Afg. af 22/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
fl.
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Ole Dybdahl og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1807-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-127)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (4264/2019): Afg. af 03/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Joachim Kromann og Morten Lange (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1398-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-144)
                mod
Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (1450/2019): Afg. af 29/04-2019
Bevisankesag
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225
Landsdommerne : Julie Arnth Jørgensen, Sanne Kolmos og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 17
S-1954-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Simone Romme
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-175)
                mod
Adv. Peter Trudsø (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Anne Ruth Osbak (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (5190/2017): Afg. af 25/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Peter Mortensen.

  19. afd. kl. 09:00
7. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1911-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-81)
                mod
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (8-3644/2019): Afg. af 20/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Louise Christophersen (kst.).

  19. afd. kl. 10:30
7. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-804-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400308-43)
                mod
Adv. Ib Gorm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (12-11230/2018): Afg. af 04/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 279 a
strfl. § 277
strfl. § 293 a, 2. pkt.
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Louise Christophersen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2328-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-267)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-2501/2019): Afg. af 05/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Inge de Neergaard (kst.).

  20. afd. kl. 13:00
7. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-2585-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-180)
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-30256/2017): Afg. af 29/08-2018
Udmålingsankesag
fl. § 117 d
fl. § 118
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Inge de Neergaard (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-832-15   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400303-60)
                mod
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Nicolai Jung (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Luise Høj (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ole Olsen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jan Schneider (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Martin Cumberland (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Asger Bagge-Jørgensen (Besk.) m.fl. Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-14240/2014): Afg. af 23/03-2015
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  23. afd. kl. 09:00
7. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1361-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-172)
                mod
Adv. Peter Secher (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (12-528/2019): Afg. af 23/04-2019
Bevisankesag
opholdsforbud
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kim Holst og Gitte Holm Bagge (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
7. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-1987-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Sandra Sessa Meyer
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-138)
                mod
Adv. Karin Dawson Svenningsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-4671/2018): Afg. af 14/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 245
strfl. § 119, stk. 1
fl.
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Johan Busse (kst.).


Listen indeholder 18 retsmøder.           (FM)