Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 6. juni 2019
Listen er fremstillet den 3. juni 2019, kl. 13:49 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
6. juni 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 2
S-334-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-10)
                mod
Adv. Jørn Brandenhoff Schmidt (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (7298/2018): Afg. af 23/01-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
knivloven
færdselsloven
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  2. afd. kl. 13:00
6. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-534-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-51)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-1374/2019): Afg. af 11/02-2019
Bevisankesag
straffuldbyrdelse
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
6. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-2121-17   Civil ankesag
Adv. Martin Simonsen Advokatnævnet
                mod
Adv. Peter Guyonnet Olsen Advokat
Tom Mortang
Retten i Helsingør (BS 3E-519/2016): Afg. af 11/09-2017
Civil ankesag
Advokat, disciplinærsag
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Peter Mørk Thomsen.

  4. afd. kl. 09:30
6. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-452-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Niels Lindeborg Johansen Steen Due
                mod
Adv. Michael Rosenkilde-Hansen Alm. Brand Forsikring A/S
Københavns Byret (BS 25A-3298/2016): Afg. af 31/01-2017
Civil ankesag mellem private parter
Forsikring, forsikringsbegivenheden
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  4. afd. kl. 14:00
6. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-693-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-31)
                mod
Adv. Bjørn Mering Caning (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-15166/2018): Afg. af 04/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 121
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
6. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  15. afd. kl. 09:30
6. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-701-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Steen Klein 1) Sydporten ApS
- 2) Stenholm Properties A/S
- 3) Fredericiagade 7-13 ApS
- 4) SCSK 6361 ApS
- 5) Toldbodgade 29 ApS
- 6) 491 Kgs. Enghave ApS
- 7) Hauser Plads 28-32 ApS
                mod
Adv. Peter Bang Vagn William Andersen under konkurs v/
kurator advokat Pernille Bigaard
Sø- og Handelsretten, Skifteretten (K-416/12-E): Afg. af 08/05-2018
Civil ankesag mellem private parter
Konkurs- og anden insolvensret
Landsdommerne : Joachim Kromann, Karsten Bo Knudsen og Berit Holmelund (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
6. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3095-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400314-6)
                mod
Adv. Kenneth Tygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-1500/2017 MM): Afg. af 28/09-2018
Bevisankesag
skattekontrolloven
strfl. § 290, stk. 1
fl. § 118
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Kim Holst og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  20. afd. kl.
6. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-355-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Agnete Brus Krusell Flemming Olesen
                mod
Adv. Bjørn Wittrup Rebecca Mode ApS under konkurs v/
kurator advokat Bjørn Wittrup
Retten på Frederiksberg (BS Y-1673/2016): Afg. af 02/02-2018
Civil ankesag mellem private parter
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Søren Seerup (kst.) og Nina Fischer Rønde (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
6. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3215-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-168)
                mod
Adv. Rune Wiborg (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour 3) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2029/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
strfl. § 293 a
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).


Listen indeholder 10 retsmøder.           (AJE)