Østre Landsret - Retsliste for torsdag den 5. september 2019
Listen er fremstillet den 3. september 2019, kl. 13:36 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
5. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1028-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-106)
                mod
Adv. Gert Dyrn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (R4-3487/2018): Afg. af 05/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. tildels § 21
strfl. § 260, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
5. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2455-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-114)
                mod
Adv. Keld Theen Nørreslet (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (2698/2017): Afg. af 20/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 276
strfl. § 290, stk. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Lene Jensen, Lone Kerrn-Jespersen og Nina Boserup (kst.).

  6. afd. kl. 09:30
5. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 6
S-3421-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-321)
                mod
Adv. Michael Sahl Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-24905): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Julie Arnth Jørgensen.

  10. afd. kl. 09:30
5. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3247-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-169)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-15305/2018): Afg. af 11/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 123
Landsdommerne : M. Stassen, Malou Kragh Halling og Niels Fenger.

  10. afd. kl. 13:00
5. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59,retssal 10
S-534-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-51)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-1374/2019): Afg. af 11/02-2019
Bevisankesag
straffuldbyrdelse
Landsdommerne : M. Stassen, Malou Kragh Halling og Niels Fenger.

  14. afd. kl. 09:00
5. september 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-980-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-75)
                mod
Adv. Martin Cumberland (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-4862/2018): Afg. af 04/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
5. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-6-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-1)
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2269/2018): Afg. af 20/12-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
udvisning
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Berit Holmelund (kst.).

  18. afd. kl. 10:00
5. september 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-1407-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Håkun Djurhuus DSV Transport A/S
                mod
Adv. Stig Grønbæk Jensen 1) Miljø- og Fødevareklagenævnet
- 2) Miljø- og Fødevareministeriet v/
-    Miljøstyrelsen
Retten i Roskilde (BS 1A-125/2016): Afg. af 31/05-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Forvaltningsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Bodil Dalgaard Hammer og Søren Seerup (kst.).

  18. afd. kl. 10:00
5. september 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-144-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Tanja Søderlund
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-17)
                mod
Adv. Steen Petersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7441/2017): Afg. af 14/12-2018
Bevisankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Ulla Staal, Lone Dahl Frandsen og Jacob Waage.

  21. afd. kl. 09:30
5. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-178-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-8)
                mod
Adv. Jacob Forman Anonymiseret
Retten i Næstved (5792/2018): Afg. af 09/01-2019
Bevisankesag
arbejdsmiljøloven
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  24. afd. kl. 09:00
5. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-713-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400322-10)
                mod
Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (5-9605/2018): Afg. af 19/02-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 164, stk. 1
fl.
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Martin Nyvang (kst.).


Listen indeholder 11 retsmøder.           (AJE)