Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 28. maj 2019
Listen er fremstillet den 20. maj 2019, kl. 09:44 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
28. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2082-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-210)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (1-29977/2017): Afg. af 11/07-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Birgitte Grønborg Juul og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
28. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-2630-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-131)
                mod
Adv. Torben Koch (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Stine Gry Johannessen (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-915/2018): Afg. af 07/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl. § 290
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  5. afd. kl. 10:00
28. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-1415-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Søren Stenderup Jensen NK-Spildevand A/S
                mod
Adv. Sissel Egede-Pedersen Inge Molin
Retten i Næstved (BS 23-580/2017): Afg. af 15/11-2018
Civil ankesag mellem private parter
-

  6. afd. kl. 09:30
28. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2899-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-113)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (4618/2018): Afg. af 27/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
28. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-378-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-13)
                mod
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-27756/2018): Afg. af 31/01-2019
Bevisankesag
knivloven
udvisning
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
28. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-824-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Jeppe Holt AB Bar ApS
                mod
Adv. Lau Franzmann Berthelsen (Prøve) Bevillingsnævet v/
Københavns Kommune
Københavns Byret (BS 3A-4567/2014): Afg. af 06/04-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  9. afd. kl. 09:30
28. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2891-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-72)
                mod
Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18176/2018): Afg. af 28/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1
udvisning
-

  11. afd. kl. 09:30
28. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
S-2006-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-77)
                mod
Adv. Peter Secher (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18048/2017): Afg. af 29/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt., jfr. stk. 2
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Johann Herzog (kst.) og Johann Herzog (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
28. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-2865-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-271)
                mod
Adv. André Rouvillain (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (3274/2018): Afg. af 25/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
28. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59, 3. afdelings retssal
S-3697-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-91)
                mod
Adv. Peter Ølholm (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2475/2018): Afg. af 13/12-2018
Nævningesag
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1
strfl. § 232
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
28. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-57-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-7)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-23920/2018): Afg. af 21/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Arne Brandt, Janni Christoffersen og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
28. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-788-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-28)
                mod
Adv. Hannah Krog (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-3741/2019): Afg. af 13/03-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer m.v.
konfiskation
Landsdommerne : Ulla Staal, Alex Puggaard og Søren Seerup (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
28. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-1567-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400307-17)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour 3) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-24257/2017): Afg. af 18/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 261, stk. 2, jf. stk. 1
strfl. § 281, stk. 1, nr. 1
strfl. § 286
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).


Listen indeholder 13 retsmøder.           (AJE)