Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 26. november 2019
Listen er fremstillet den 26. november 2019, kl. 09:52 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
26. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2435-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-275)
                mod
Adv. Esben Roslev (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2474/2019): Afg. af 16/08-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Kim Holst og Søren Seerup (kst.).

  6. afd. kl. 09:00
26. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-2267-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-158)
                mod
Adv. Mariann Jørn Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-2532/2017): Afg. af 05/09-2017
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 279
strfl. § 279 a
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Mikael Skjødt (kst.).

  7. afd. kl. 15:00
26. november 2019 - Afsigelse af kendelse - Bredgade 59
S-3068-19   Straffekæresag om fængsling e.a. LUKKEDE DØRE
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Helsingør (9-1521/2019): Afg. af 29/10-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fængsling
-

  15. afd. kl. 09:00
26. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-34-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-354)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-1852/2018): Afg. af 17/12-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
strfl. § 266
strfl. § 237, jf. § 21
Landsdommerne : Joachim Kromann, Ole Græsbøll Olesen og Morten Lange (kst.).

  16. afd. kl. 10:00
26. november 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Odense
S-1693-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-105)
                mod
Adv. Michael Meyn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (20-1295/2019): Afg. af 21/05-2019
Bevisankesag
fl. § 117 a, stk. 2, nr. 2
Landsdommer : Julie Arnth J›rgensen

  17. afd. kl. 09:00
26. november 2019 - Hovedforhandling - Foretages i Odense
S-513-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2014-1400306-54)
                mod
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (12-658/2019): Afg. af 14/02-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen.

  18. afd. kl. 09:30
26. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1222-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Sandra Sessa Meyer
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-88)
                mod
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3790/2018): Afg. af 27/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 266
strfl. § 244
Landsdommerne : Ulla Staal, Katja Høegh og Lars Larsen Lihme (kst.).

  20. afd. kl. 09:00
26. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Albanigade 30, Odense
S-3650-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400318-12)
                mod
Adv. Jacob Forman (Besk.) 1) Anonymiseret
- 2) Anonymiseret
Retten i Odense (2-1147/2018): Afg. af 05/12-2018
Bevisankesag
dyreværnsloven
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Johan Busse (kst.).

  23. afd. kl. 13:00
26. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-2283-17   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400307-23)
                mod
Adv. Knud Vedelsby (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (S 4-10989/2017): Afg. af 17/08-2017
Bevisankesag
strfl. § 266
udvisning
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Gitte Holm Bagge (kst.).


Listen indeholder 9 retsmøder.           (AJE)