Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 25. juni 2019
Listen er fremstillet den 17. juni 2019, kl. 09:04 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
25. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-197-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-3)
                mod
Adv. Bjørn Elmquist (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7782/2018): Afg. af 14/01-2019
Nævningesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Gitte Rubæk Pedersen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1305-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-44)
                mod
Adv. Casper Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-6793/2019): Afg. af 12/04-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer m.v.
udvisning
-

  3. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1545-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-66)
                mod
Adv. Lene Brinch Sørensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-10674/2019): Afg. af 16/05-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer m.v.
Landsdommerne : Ejler Bruun, Nina Fischer Rønde (kst.) og Mohammad Ahsan.

  6. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-481-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-14)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (10008/2018): Afg. af 30/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2
strfl. § 232
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Signe Borregaard Rasmussen (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  8. afd. kl. 10:00
25. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-824-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Jeppe Holt AB Bar ApS
                mod
Adv. Lau Franzmann Berthelsen (Prøve) Bevillingsnævet v/
Københavns Kommune
Københavns Byret (BS 3A-4567/2014): Afg. af 06/04-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommer : Frosell

  11. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3211-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrich Thomsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-109)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (6045/2018): Afg. af 30/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 121
-

  12. afd. kl. 09:00
25. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-3406-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Daniel Dokkedahl
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400305-61)
                mod
Adv. Linda Saugmann Christensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-1927/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 16
S-3566-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-86)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24870/2018): Afg. af 28/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Kim Holst, Janni Christoffersen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  16. afd. kl. 10:00
25. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-655-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kasper Bech Pilgaard Niki Winther Fribæk
                mod
Adv. Mette Halmø Rasmussen (Prøve) Skatteministeriet
Retten på Frederiksberg (BS Y-285/2017): Afg. af 09/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, fysiske personer
-

  18. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Votering - Bredgade 59
B-1407-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Håkun Djurhuus DSV Transport A/S
                mod
Adv. Stig Grønbæk Jensen 1) Miljø- og Fødevareklagenævnet
- 2) Miljø- og Fødevareministeriet v/
-    Miljøstyrelsen
Retten i Roskilde (BS 1A-125/2016): Afg. af 31/05-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Forvaltningsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Bodil Dalgaard Hammer og Søren Seerup (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-451-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-31)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-11632/2018): Afg. af 31/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
-

  20. afd. kl. 12:30
25. juni 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-523-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-47)
                mod
Adv. Mariann Jørn Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-6737/2017): Afg. af 08/02-2018
Bevisankesag
våbenloven
knivloven
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Christian Wenzel (kst.).

  20. afd. kl. 14:30
25. juni 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-469-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-24)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-5982/2017): Afg. af 21/01-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 276
fl. § 117 a, stk. 2, nr. 2
fyrværkeriloven
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Christian Wenzel (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-12-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-2)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-31182/2017): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225
strfl. § 264 a
strfl. § 235, stk. 2
-

  22. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
B-1576-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Karsten Høj Axel Valentin-Pedersen
                mod
Adv. Sanne H. Christensen Ankestyrelsen
Retten i Glostrup (BS 10D-735/2014): Afg. af 29/06-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, arbejdsskade
-

  24. afd. kl. 09:30
25. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-242-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mai Frisk Steffensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-15)
                mod
Adv. Berit Ernst Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-4943/2018): Afg. af 10/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
lov om euforiserende stoffer
våbenbekendtgørelsen
Landsdommerne : Steen Mejer, Thomas Lohse og Martin Nyvang (kst.).


Listen indeholder 17 retsmøder.           (FM)