Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 25. februar 2020
Listen er fremstillet den 21. februar 2020, kl. 08:24 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
25. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 9
S-1549-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-115)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. David Francis Lublin (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Næstved (10406/2018): Afg. af 16/05-2019
Nævningesag
Strfl. § 252, stk. 1, jf. § 81 b
Strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3
våbenloven
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Nina Fischer Rønde (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
25. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2003-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-143)
                mod
Adv. Hanne Reumert (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-915/2019): Afg. af 27/06-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
25. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2929-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-339)
                mod
Adv. Anders Trøck-Kronberg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-915/2019): Afg. af 02/10-2019
Nævningesag
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 245, jf. § 23
knivloven
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
25. februar 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-9-20   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400322-59)
                mod
Adv. Charlotte Kjærgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R7-2182/2019): Afg. af 04/12-2019
Bevisankesag
Bekendtgørelse nr. 1647 af 15. december 2016
Landsdommerne : Anne Berg (kst.), Bettina Bang Jakobsen (kst.) og Sanne Kolmos.

  7. afd. kl. 09:30
25. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2535-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-69)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-3778/2019): Afg. af 22/08-2019
Bevisankesag
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225
strfl. § 291, stk. 1
Landsdommerne : Tine Vuust, Kaspar Linkis og Malene Stage Christensen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
25. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1075-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-122)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Eske Hald (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Christina Schønsted (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-3481/2018): Afg. af 04/04-2019
Nævningesag
udvisning
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 244
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Jacob Waage.

  11. afd. kl. 09:30
25. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1516-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-113)
                mod
Adv. Kim Steen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (4115/2019): Afg. af 14/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Joachim Kromann og Nina Hjorth (kst.).

  11. afd. kl. 13:00
25. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1363-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-3100101-294)
                mod
Adv. Stine Gry Johannessen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-6689/2018): Afg. af 03/04-2019
Bevisankesag
rpl. § 1018 a, stk. 1
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Joachim Kromann og Nina Hjorth (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
25. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-985-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-111)
                mod
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5373/2018): Afg. af 29/03-2019
Nævningesag
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om forbud mod visse dopingmidler
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
25. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-2755-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-203)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1886/2019): Afg. af 13/09-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21, jf, § 81 a, stk. 2
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
25. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1909-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400304-2)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-4202/2019): Afg. af 21/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 215, stk. 1, jf. § 261, stk. 2
strfl. § 266
udvisning
Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Christian Wenzel (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
25. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3527-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-368)
                mod
Adv. Anders Boelskifte (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-1437/2018): Afg. af 26/11-2018
Bevisankesag
rpl. § 1018 b
erstatning
Landsdommerne : Louise Christophersen (kst.), Lone Kerrn-Jespersen og Nikolaj Aarø-Hansen.

  23. afd. kl. 09:00
25. februar 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-3143-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-288)
                mod
Adv. Sten Møller (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Annette Petersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nis Stemann Knudsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Odense (4-8311/2019): Afg. af 23/10-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 291, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Uffe Habekost Sørensen (kst.).


Listen indeholder 13 retsmøder.           (AJE)