Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 24. september 2019
Listen er fremstillet den 18. september 2019, kl. 08:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2698-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)
                mod
Adv. Anders Nemeth (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl. § 171, jf. § 172
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Votering - Bredgade 59
S-1080-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-30)
                mod
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (2305/2019): Afg. af 04/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1774-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-199)
                mod
Adv. Ole Olsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-11142/2019): Afg. af 13/06-2019
Strafudmålingsankesag
udlændingeloven
udvisning
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan.

  6. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2963-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-57)
                mod
Adv. Hanne Reumert (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-17870/2018): Afg. af 20/09-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
ordensbekendtgørelsen
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Julie Arnth Jørgensen.

  7. afd. kl. 09:00
24. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1017-19   Nævningesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-25)
                mod
Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Anne Vilslev Petersen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Odense (1-6862/2018): Afg. af 28/03-2019
Nævningesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225 m.v.
Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  8. afd. kl. 13:00
24. september 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1786-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-166)
                mod
Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (7-2173/2019): Afg. af 27/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 123
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  9. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 9
S-22-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400310-1)
                mod
Adv. Finn Bachmann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-16773/2018): Afg. af 19/12-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
færdselsloven
ordensbekendtgørelsen
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Kim Holst og Katja Haack Nielsen (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3788-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-353)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1272/2018): Afg. af 17/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Katja Høegh og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3686-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-187)
                mod
Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2656/2017): Afg. af 23/11-2018
Bevisankesag
STRFL. § 276, jf. 285, stk. 1
-

  15. afd. kl. 13:30
24. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-395-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-16)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-9047/2017): Afg. af 22/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Berit Holmelund (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-294-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Morten Samuelsson Jeffrey Galmond
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Københavns Byret (BS 36A-3927/2015): Afg. af 22/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Lone Dahl Frandsen og Jacob Waage.

  19. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retsal D
S-3760-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-384)
                mod
Adv. Jacob Kiil (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-24301/2017): Afg. af 06/12-2018
Strafudmålingsankesag
færdselsloven
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Mosegaard (kst.).

  22. afd. kl. 12:00
24. september 2019 - Votering - Bredgade 42, retssal C
B-200-16   Civil 1. instanssag
Adv. Eduardo Panzeri Vistisen Mikael Wassmann
                mod
Adv. Bodil Marie Søes Petersen Skatteministeriet
Civil 1. instanssag
Skatteret, fysiske personer
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
24. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-786-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-20)
                mod
Adv. Carsten Halle (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-897/2019): Afg. af 01/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 235, stk. 1
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Martin Nyvang (kst.).

  24. afd. kl. 13:00
24. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-870-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-89)
                mod
Adv. Carsten Halle (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-913/2019): Afg. af 15/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 235, stk. 1
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Martin Nyvang (kst.).


Listen indeholder 15 retsmøder.           (FM)