Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 22. oktober 2019
Listen er fremstillet den 21. oktober 2019, kl. 09:52 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
22. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-418-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-11)
                mod
Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-6790/2018): Afg. af 01/02-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  2. afd. kl. 10:00
22. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-2698-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)
                mod
Adv. Anders Nemeth (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl. § 171, jf. § 172
-

  7. afd. kl. 09:30
22. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-1006-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter Frederiksen (Besk.) 1) Lis Tesgaard
                mod
Adv. Finn Roger Nielsen (Besk.) Erik Kogsbøll
Retten på Frederiksberg (BS D-2986/2011): Afg. af 21/04-2017
Civil ankesag mellem private parter
Ejendomsret
Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
22. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-208-12   Civil 1. instanssag
Adv. Erik Kjær-Hansen Sølco 2 ApS
                mod
Adv. Søren Lundsgaard KPMG Interessentskabet af 1. januar 2001
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
22. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-436-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-12)
                mod
Adv. Mikkel Holsteen Cramer (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3971/2018): Afg. af 04/02-2019
Nævningesag
strfl. § 216, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Martin Nyvang (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
22. oktober 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 11
S-415-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-32)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8648/2018): Afg. af 29/01-2019
Bevisankesag
udlændingelovens § 59, stk. 5
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen (kst.), Katja Høegh og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  11. afd. kl. 13:00
22. oktober 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 11
S-410-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-35)
                mod
Adv. Gunnar Homann (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8701/2018): Afg. af 29/01-2019
Udmålingsankesag
udlændingelovens § 59, stk. 5
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen (kst.), Katja Høegh og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  12. afd. kl. 13:00
22. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2073-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-238)
                mod
Adv. Peter Ølholm (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-15671/2018): Afg. af 05/07-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Christian Wenzel (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
22. oktober 2019 - Votering - Bredgade 59
B-294-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Morten Samuelsson Jeffrey Galmond
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Københavns Byret (BS 36A-3927/2015): Afg. af 22/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Lone Dahl Frandsen og Jacob Waage.

  19. afd. kl. 09:30
22. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-3162-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mai Frisk Steffensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-302)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-6592/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 21
strfl. § 266
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, Malou Kragh Halling og Martin Mosegaard (kst.).

  19. afd. kl. 10:00
22. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
S-3330-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Koray Er
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-315)
                mod
Adv. Jacob Forman Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9718/2017): Afg. af 08/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 249
fl. § 118
-

  24. afd. kl. 09:30
22. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal D
B-463-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Karen Thirup Kastholm Romundstad (Prøve) Boet efter Knud Haugaard Pedersen
                mod
Adv. Ole Kjær 1) Joan Nørgaard Oddershede
- 2) Svend Baunegaard Jensen
- 3) Heidi Pia Gormsen
- 4) Bo Vedel Gormsen
- 5) Bente Petersen
Retten i Holbæk (BS 2-1070/2016): Afg. af 26/02-2018
Civil ankesag mellem private parter
Ejendomsret
Landsdommerne : Steen Mejer, Peter Thønnings og Johan Busse (kst.).


Listen indeholder 12 retsmøder.           (FM)