Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 21. maj 2019
Listen er fremstillet den 21. maj 2019, kl. 13:08 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
21. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3169-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-333)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (1-4648/2018): Afg. af 25/10-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Bo Bundgaard Rasmussen (kst.) og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 10:00
21. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-802-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Eva Tofteberg Persson Pia Vibeke Pedersen
                mod
Adv. Carsten Bo Nielsen Svend Pedersen
Retten i Hillerød (BS 42-682/2016): Afg. af 14/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, indgåelse
-

  3. afd. kl. 09:00
21. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1259-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-134)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (6510/2017): Afg. af 26/04-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 23
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Lars Larsen Lihme (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-677-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Anders Lindqvist AF Hansen Constructions ApS
                mod
Adv. Henrik Roslev Østergaard 1) Malene Holm
- 2) Peter Frølund Møller
Københavns Byret (BS 39B-4240/2016): Afg. af 13/04-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-678-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Klaus Lunøe Arkitekter & Co Aps
                mod
Adv. Henrik Roslev Østergaard 1) Malene Holm
- 2) Peter Frølund Møller
Københavns Byret (BS 39B-1607/2017): Afg. af 13/04-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 13:00
21. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
B-677-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Anders Lindqvist AF Hansen Constructions ApS
                mod
Adv. Henrik Roslev Østergaard 1) Malene Holm
- 2) Peter Frølund Møller
Københavns Byret (BS 39B-4240/2016): Afg. af 13/04-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 13:00
21. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
B-678-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Klaus Lunøe Arkitekter & Co Aps
                mod
Adv. Henrik Roslev Østergaard 1) Malene Holm
- 2) Peter Frølund Møller
Københavns Byret (BS 39B-1607/2017): Afg. af 13/04-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
21. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-332-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-15)
                mod
Adv. Claus Allan Bonnez (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (2-5937/2017): Afg. af 21/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1 og stk. 3
strfl. § 266
knivloven
Landsdommerne : Louise Saul, Kim Holst og Berit Holmelund (kst.).

  11. afd. kl. 11:00
21. maj 2019 - Afsigelse af kendelse - Bredgade 59
S-931-19   Straffekæresag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Københavns Byret (SS 2-3359/2019): Afg. af 21/03-2019
Straffekæresag
udlevering til Rumænien
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Julie Skat Rørdam og Søren Seerup (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
B-2738-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Karoly Laszlo Nemeth 1) Stina Grøn
- 2) Mark Vogel
                mod
Adv. Jesper Nørgaard TH Group ApS
Retten i Lyngby (BS 154-1017/2016): Afg. af 20/12-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Steen Mejer, Annette Dam Ryt-Hansen og Mikael Sjøberg.

  13. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-341-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-25)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7179/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
21. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-233-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400303-5)
                mod
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jan Hollmén Olesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Odense (2-9251/218): Afg. af 15/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 266
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276 a, jf. til dels § 21
våbenloven
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Martin Nyvang (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-918-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-37)
                mod
Adv. Camilla Rønne (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (SS 1336/2019): Afg. af 21/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer m.v.
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Gitte Rubæk Pedersen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-962-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Karen Vistisen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-110)
                mod
Adv. Jeannette Eilertsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-1085/2019): Afg. af 26/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : Alex Puggaard, Ulla Staal og Søren Seerup (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-1567-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400307-17)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour 3) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-24257/2017): Afg. af 18/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 261, stk. 2, jf. stk. 1
strfl. § 281, stk. 1, nr. 1
strfl. § 286
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3494-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-177)
                mod
Adv. Lise Holten (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (6711/2018): Afg. af 18/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 261, stk. 1
strfl. § 285
strfl. § 279 a
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Skat Rørdam og Nina Fischer Rønde (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Mundtlig forhandling - Foretages i retssal 17
B-171-19   Civil fogedkæresag LUKKEDE DØRE NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Adv. Peter Ølholm Anonymiseret
                mod
Adv. Maryla Rytter Wroblewski Anonymiseret
Retten i Glostrup (FS 32-526/2019): Afg. af 19/02-2019
Civil fogedkæresag
Fogedret, børn
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  23. afd. kl. 13:00
21. maj 2019 - Votering - Bredgade 42
B-171-19   Civil fogedkæresag LUKKEDE DØRE NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Adv. Peter Ølholm Anonymiseret
                mod
Adv. Maryla Rytter Wroblewski Anonymiseret
Retten i Glostrup (FS 32-526/2019): Afg. af 19/02-2019
Civil fogedkæresag
Fogedret, børn
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
21. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal F
B-1328-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Christian Bo Kolding-Krøger Ankestyrelsen
                mod
Adv. Lars Møller Heick-Christensen Elvira Zukic Mandal
Retten i Odense (BS 1-2065/2015): Afg. af 17/10-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning
Forsikring
Landsdommerne : Thomas Lohse, Ole Dybdahl og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  24. afd. kl. 13:00
21. maj 2019 - Votering - Bredgade 42
B-1328-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Christian Bo Kolding-Krøger Ankestyrelsen
                mod
Adv. Lars Møller Heick-Christensen Elvira Zukic Mandal
Retten i Odense (BS 1-2065/2015): Afg. af 17/10-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning
Forsikring
Landsdommerne : Thomas Lohse, Ole Dybdahl og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).


Listen indeholder 20 retsmøder.           (AJE)