Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 20. august 2019
Listen er fremstillet den 16. august 2019, kl. 12:37 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  2. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-2698-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)

 

              mod

Adv. Anders Nemeth (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl
. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl
. § 171, jf. § 172

Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  5. afd. kl. 09:00

20. august 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret

S-1157-19   Bevisankesag

Politimesteren på Færøerne
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. )

 

              mod

Adv. Jogvan Pall M. Lassen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Færøernes ret (1-161/2019): Afg. af 12/03-2019
Bevisankesag
strfl
. § 119, stk. 1
strfl
. § 266

Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  5. afd. kl. 09:00

20. august 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret

S-2169-19   Bevisankesag

Politimesteren på Færøerne
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. )

 

              mod

Adv. Jogvan Pall M. Lassen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Færøernes ret (1-341/2019): Afg. af 10/07-2019
Bevisankesag
strfl
. § 119

Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  6. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-2529-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-68)

 

              mod

Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-18651/2018): Afg. af 31/08-2018
Bevisankesag
udvisning
strfl
. § 225, jf. § 216, stk. 1
strfl
. § 232

Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  9. afd. kl. 09:00

20. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3501-18   Nævningesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-369)

 

              mod

Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Niels Christian Strauss (Besk.)

2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-7612/2018): Afg. af 26/11-2018
Nævningesag
strfl
. § 252, stk. 1
udvisning
strfl
. § 192 a, stk. 1, nr. 1

Landsdommerne : Louise Saul, Julie Arnth Jørgensen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  11. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3505-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-130)

 

              mod

Adv. Dorthe Fuglsang

1) Anonymiseret

Adv. Rune Wiborg

2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-4975/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Ole Dybdahl, Finn Morten Andersen og Tine Vuust.

  12. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42

S-3452-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-357)

 

              mod

Adv. Nima Nabipour (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (6437/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 192 a
udvisning

Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  14. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-2432-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-216)

 

              mod

Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-25486/2017): Afg. af 14/08-2018
Bevisankesag
strfl
. § 119, stk. 1
strfl
. § 232
strfl
. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Gitte Rubæk Pedersen.

  15. afd. kl. 10:00

20. august 2019 - Afsigelse af kendelse - Bredgade 59

S-919-19   Straffekæresag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. )

 

              mod

Adv. Lene Østerberg (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-569/2019): Afg. af 19/03-2019
Straffekæresag
foranstaltning

Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Mikael Sjøberg og Berit Holmelund (kst.).

  16. afd. kl. 09:00

20. august 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-3596-17   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2017-1400309-12)

 

              mod

Adv. Lars Henriksen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (3-7616/2017): Afg. af 14/12-2017
Bevisankesag
skattekontrolloven

Landsdommerne : Janni Christoffersen, Kim Holst og Christian Wenzel (kst.).

  18. afd. kl. 09:00

20. august 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-558-19   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-59)

 

              mod

Adv. Keld Astrup Sørensen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Kim Bagge (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Svendborg (R4-3397/2018): Afg. af 08/02-2019
Bevisankesag
strfl
. § 244
strfl
. § 260, stk. 1
strfl
. § 285, stk. 1, jf. § 276

Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Jacob Waage.

  18. afd. kl. 15:00

20. august 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-983-19   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400307-16)

 

              mod

Adv. Stefan Schønemann Jakobsen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (2-10717/2018): Afg. af 19/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl
. § 266
strfl
. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl
. § 281, nr. 1, jf. § 21

Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Jacob Waage.

  19. afd. kl. 09:00

20. august 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-3757-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-396)

 

              mod

Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Lone Damgaard (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-4256/2018): Afg. af 14/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl
. § 261, stk. 1

Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Martin Mosegaard (kst.).

  21. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

S-3611-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-342)

 

              mod

Adv. Peter Trudsø (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (10-3477/2018): Afg. af 04/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 237

Landsdommerne : Henrik Gam, Ib Hounsgaard Trabjerg og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  22. afd. kl. 10:00

20. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

B-522-17   Civil 1. instanssag

Adv. Henrik Karl Nielsen

1) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .

-

2) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .

-

3) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .

-

4) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .

-

5) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .

-

6) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .

-

7) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .

 

              mod

Adv. Christian K. Clasen

DSB

Civil 1. instanssag
Aftale, opsigelse

Landsdommerne : Julie Arnth Jørgensen, Michael Kistrup og Martin Hall (kst.).

  22. afd. kl. 10:00

20. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

B-592-17   Civil 1. instanssag

Adv. Peter Breum

1) HK Danmark som mandatar for ...

-

2) HK Danmark som mandatar ...

-

3) HK Danmark som mandatar ...

-

4) HK Danmark som mandatar ...

 

              mod

Adv. Christian K. Clasen

DSB

Civil 1. instanssag
Aftale, opsigelse

Landsdommer : Rosenl›v

  22. afd. kl. 10:00

20. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

B-851-17   Civil 1. instanssag

Adv. Peter Breum

1) HK Danmark som mandatar for ...

-

2) HK som mandatar for ...

-

3) HK Danmark som mandatar for ...

-

4) HK Danmark som mandatar for ...

 

              mod

Adv. Paw Fruerlund Jensen

Banedanmark

Civil 1. instanssag
Aftale, indgåelse

-

  23. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-863-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-33)

 

              mod

Adv. Betina Hald Engmark (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Glenn Verding Hein (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-568/2019): Afg. af 15/03-2019
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, jf. stk. 1, 1.
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Karen Hald.


Sager fra portalen

7. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-22951/2019-OLR   Civil ankesag

Adv. Thomas Weitemeyer

Hans Martin Blinkenberg

 

              Mod

Adv. Erik Matthiesen

Jesper Vardil Radich

Retten i Helsingør (BS-9280/2018-HEL): Afg. af 8/6-2018

Hævd over areal af del af en garage

Landsdommerne:

                                 

8. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-28161/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Susse Karen Fraaby

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Maiken Breum (besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (BS-45772/2018-ROS): Afg. af 3/6-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

 

13. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59, Retssal 4

BS-11018/2019-OLR   Civil ankesag

Adv. Casper Grønnegaard

Martin Thunberg Kofoed

 

              Mod

Adv. John Jørgensen

Jens Olaf Pepke Pedersen

Retten i Bornholm (BS-4261/2018-BOR): Afg. af 12/3-2019

Nedgravning af vandledning

Skade på produktionstræer

Landsdommerne: John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Lars Larsen Lihme (kst.)

 

15. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-18481/2019-OLR   Civil ankesag

Adv. Thomas Carlsen

Nordhuse A/S

 

              Mod

Selv

Ejlskov Entreprise

Retten i Lyngby (BS-8603/2017-LYN): Afg. af 15/5-2018

Meromkostninger ved mangelfuldt arbejde

Landsdommerne: Anne Birgitte Thalbitzer, Joachim Kromann og Berit Holmelund (kst.)

 

24. afd. kl. 09:30

20. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal #

BS-28353/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Thomas Ghiladi

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Elise Quaade

Anonymiseret

Retten i Helsingør (BS-2331/2019-HEL): Afg. af 14/6-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

8. afd. kl. 13:00

20. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-18782/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Annette Petersen

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Peter Just Christensen (besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (BS-227/2019-ODE): Afg. af 12/4-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

13. afd. kl. 13:00

20. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal #

BS-26286/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Tage Siboni (besk.)

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Brit Elling (besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing F. (BS-12495/2019-NYK): Afg. af 31/5-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

21. afd. kl. 13:00

20. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal #

BS-11765/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Therése Kemp

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Anne Heide-Jørgensen

Anonymiseret

Københavns Byret (BS-32544/2018-KBH): Afg. af 18/2-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

 

Listen indeholder 18 retsmøder.           (AJE)