Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 19. marts 2019
Listen er fremstillet den 19. marts 2019, kl. 11:01 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  3. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Votering - Bredgade 59
B-2492-17   Civil ankesag
ø Lisbeth Irene Vedel Pedersen
                mod
Adv. Jakob Skaarup Arrevad Advokatnævnet
Retten på Frederiksberg (BS Y-906/2016): Afg. af 31/10-2017
Civil ankesag
Advokat, disciplinærsag
Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Mohammad Ahsan.

  5. afd. kl. 09:00
19. marts 2019 - Hovedforhandling - Færøerne
B-221-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Anna Hovgaard Dam Annilisa Arge Klevang
                mod
Adv. Frida Patursson John Eikholm
Retten i Færøernes ret (SKS 3-24/2017): Afg. af 03/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skifteret, fællesbo
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  5. afd. kl. 13:00
19. marts 2019 - Hovedforhandling - Færøerne
B-1266-18   Civil ankesag mellem private parter
ø Antenes Joensen
                mod
Adv. Ola Jakup Kristoffersen Marius Ludvig Jensen
Retten i Færøernes ret (BS 1485/2017): Afg. af 08/10-2018
Civil ankesag mellem private parter
Leje, opsigelse
Leje af fast ejendom
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  6. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-821-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Anna Bastkær Christensen (Prøve) Kim Haar Jørgensen
                mod
Adv. Per Lunde Nielsen Skatteministeriet
Retten i Holbæk (BS 6-1112/2016): Afg. af 29/05-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, fysiske personer
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  6. afd. kl. 10:00
19. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-2264-17   Civil ankesag
Adv. Henrik Hauge Andersen Greve Kommune
                mod
Adv. Ole Bernt Hasling Installatøren A/S
Retten i Roskilde (BS 4A-1110/2014): Afg. af 09/10-2017
Civil ankesag
Aftale, betaling
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Mundtlig forhandling - Bredgade 59
S-658-19   Straffekæresag om fængsling e.a. LUKKEDE DØRE NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Søren Østerby Harbo
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Allan Lund Christensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS.91-23899/2018): Afg. af 07/03-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fortsat fængsling + isolation
Landsdommerne : Steen Mejer, Dorthe Wiisbye og Lars Larsen Lihme (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-1460-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-155)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Karina Skou (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Jacob Kiil (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Mikael Skjødt (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8872/2017): Afg. af 14/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 2. pkt.
lov om euforiserende stoffer
udlændingelovens § 59b
Landsdommerne : Frosell, Bo Østergaard og Annette Dam Ryt-Hansen.

  12. afd. kl. 09:00
19. marts 2019 - Hovedforhandling - Retssal 14, Albanigade 30, Odense
S-2783-17   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Filip Dan Skovgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2017-1400801-322)
                mod
Adv. Peter Secher (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Odense (4-4834/2017): Afg. af 02/10-2017
Bevisankesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Jacob Waage og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42
B-2390-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Anne Mie Lund E/F Wessels Have v/
forman Rasmus Solmer Eriksen
                mod
Adv. Hans Henrik Wurlitzer HP Parkering ApS
Københavns Byret (BS 38A-4653/2015): Afg. af 26/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, fortolkning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Nina Boserup (kst.).

  13. afd. kl. 13:00
19. marts 2019 - Votering - Bredgade 42
B-2390-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Anne Mie Lund E/F Wessels Have v/
forman Rasmus Solmer Eriksen
                mod
Adv. Hans Henrik Wurlitzer HP Parkering ApS
Københavns Byret (BS 38A-4653/2015): Afg. af 26/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, fortolkning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Nina Boserup (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2832-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400307-26)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-1280/2018): Afg. af 18/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 266
Landsdommerne : Anne-Sophie Abel Lohse (kst.), Ulla Staal og Alex Puggaard.

  19. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
B-624-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Nicolai Mailund Clan GF Forsikring A/S
                mod
Adv. Niels Lindeborg Johansen (Besk.) Karsten Hoffmann
Retten i Odense (BS 12-908/2012): Afg. af 08/03-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, personskade
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Adler-Nissen (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
B-639-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Nicolai Mailund Clan GF Forsikring A/S
                mod
Adv. Lars Gregersen Odense Kommune
Retten i Odense (BS 12-991/2012): Afg. af 08/03-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, personskade
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Adler-Nissen (kst.).

  19. afd. kl. 10:00
19. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
S-2001-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklager Frederik Kaare Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-84360-00022-14)
                mod
Retten på Frederiksberg (10500/2016): Afg. af 29/06-2018
Bevisankesag
hvidvaskloven
Landsdommerne : John Mosegaard, Carsten Kristian Vollmer og Morten Adler-Nissen (kst.).

  19. afd. kl. 10:00
19. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
S-2003-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklager Frederik Kaare Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-84360-00022-14)
                mod
Retten på Frederiksberg (10500/2016): Afg. af 29/06-2018
Bevisankesag
hvidvaskloven
Landsdommerne : John Mosegaard, Carsten Kristian Vollmer og Morten Adler-Nissen (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
B-1390-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kim Trenskow FS Finans III A/S
                mod
Adv. Søren Lundsgaard 1) Niels Erik Nielsen
Adv. Thomas Bøgelund Norvold (Besk.) 2) Villy Rasmussen
Adv. Michael Amstrup (Besk.) 3) Henrik Zimino
Adv. Asger Tue Pedersen 4) John Kim Skafte
- 5) Anne Toxværd
Adv. Dan B. Larsen (Besk.) 6) Kent Villadsen Madsen
Adv. Philip Søren Thorsen (Besk.) 7) Carsten Dan Ehlers
- 8) Henrik Ole Håkonsson
- 9) Jesper Michael Buster Reinhardt
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) m.fl.
Retten i Lyngby (BS 159-509/2013): Afg. af 12/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Michael Kistrup, Katja Høegh og Julie Arnth Jørgensen.

  23. afd. kl. 09:30
19. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-2648-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-242)
                mod
Adv. Karin Høier (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. David Neutzsky-Wulff (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-4615/2016): Afg. af 06/09-2018
Bevisankesag
udvisning
strfl. § 245, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 261, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Rikke Plesner Skovby (kst.).


Listen indeholder 17 retsmøder.           (AJE)