Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 18. december 2018
Listen er fremstillet den 10. december 2018, kl. 08:25 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 15
B-1643-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jeppe Holt Christian Birger-Christensen
                mod
Adv. Claus Jonathan Kapler Rehl Murermester Frank Juul Olsen v/
Frank Juul Olsen
Retten i Lyngby (BS 158-401/2016): Afg. af 21/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Jan Uffe Rasmussen og Anders Thøgersen (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2743-18   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-91250-00001-16)
                mod
Adv. Morten Bjerregaard Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1112/2018): Afg. af 19/09-2018
Bevisankesag
konkurrenceloven
-

  5. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1194-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-50)
                mod
Adv. Jens Christian Bjerrehuus (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7200/2017): Afg. af 04/04-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
fl. § 117 d
udvisning
-

  6. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2339-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-90)
                mod
Adv. Mikael Skjødt (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (4518/2018): Afg. af 13/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
konfiskation
Landsdommer : Lene Jensen

  6. afd. kl. 13:00
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2330-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-215)
                mod
Adv. Niels Anker Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-16591/2018): Afg. af 08/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
-

  7. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-808-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-18)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-10058/2016-A): Afg. af 08/03-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
-

  7. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-918-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-85)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (5A-6395/2017): Afg. af 21/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Karen Hald og Anders Thøgersen (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1747-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400310-18)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2376/2018): Afg. af 23/05-2018
Bevisankesag
straffuldbyrdelse
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Karen Hald og Anders Thøgersen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
18. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-239-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-10)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-8323/2017): Afg. af 11/01-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
Landsdommerne : Steen Mejer, Gitte Rubæk Pedersen og Pernille Buck Bendtson (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-2184-16   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Søren Kjær Jensen BUPL-Landsforbund s.m.f. ...
                mod
Adv. Sanne H. Christensen Erstatningsnævnet
Retten i Næstved (BS 17-393/2015): Afg. af 02/09-2016
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, arbejdsskade
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Jacob Waage og Johann Herzog (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal A
S-2099-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-193)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya Anonymiseret
Københavns Byret (3-13058/2018): Afg. af 06/07-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Berit Holmelund (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1153-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400307-12)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen 1) Anonymiseret
Adv. Martin Leth Hansen 2) Anonymiseret
Adv. Mohammed Arbab Perveez 3) Anonymiseret
Adv. Anders Rohde 4) Anonymiseret
Retten i Næstved (7242/2016): Afg. af 12/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 266
Landsdommerne : Joachim Kromann, Louise Saul og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2141-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-69)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (4-14279-2018): Afg. af 11/07-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 21
strfl. § 134 a
-

  16. afd. kl. 13:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1263-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-26)
                mod
Adv. Rasmus Anberg (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-29071/2017): Afg. af 28/02-2018
Bevisankesag
knivloven
Landsdommerne : Dorthe Wiisbye, Katja Høegh og Julie Arnth Jørgensen.

  17. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2382-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-74)
                mod
Adv. Mads Kramme (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (3847/2018): Afg. af 09/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Arne Brandt, Ole Græsbøll Olesen og Anne-Sophie Abel Lohse (kst.).

  17. afd. kl. 13:00
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2388-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-228)
                mod
Adv. Finn Bachmann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-14726/2018): Afg. af 08/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Arne Brandt, Ole Græsbøll Olesen og Anne-Sophie Abel Lohse (kst.).

  18. afd. kl. 13:00
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-788-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Astrid Scheibel
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-15)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 80-15138/2017): Afg. af 27/02-2018
Udmålingsankesag
fl. § 117 a, stk. 1, jf. stk. 2
Landsdommerne : Alex Puggaard, Ulla Staal og Niels Christian Baark (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-2776-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-257)
                mod
Adv. Niels Kahlke (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (7746/2017): Afg. af 13/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
knivloven
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Malou Kragh Halling.

  20. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42
B-638-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Morten Jensen Kirstineberg A/S
                mod
Adv. Louise Solvang Rasmussen Banedanmark A/S
Retten i Nykøbing Falster (BS 1-1160/2016): Afg. af 12/04-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning
-

  22. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-1962-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400308-195)
                mod
Adv. Carsten Halle Anonymiseret
Retten i Næstved (7676/2017): Afg. af 19/12-2017
Strafudmålingsankesag
strfl. § 276
våbenloven
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Arnth Jørgensen og Annette Dam Ryt-Hansen.

  22. afd. kl. 13:00
18. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2429-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-169)
                mod
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (3676/2018): Afg. af 23/07-2018
Bevisankesag
fl. § 117 d
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Arnth Jørgensen og Annette Dam Ryt-Hansen.

  24. afd. kl. 09:30
18. december 2018 - Votering - Bredgade 42
B-200-16   Civil 1. instanssag
Adv. Eduardo Panzeri Vistisen Mikael Wassmann
                mod
Adv. Bodil Marie Søes Petersen Skatteministeriet
Civil 1. instanssag
Skatteret, fysiske personer
Landsdommer : Rosenl›v


Listen indeholder 22 retsmøder.           (AJE)