Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 18. juni 2019
Listen er fremstillet den 17. juni 2019, kl. 08:27 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1145-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-47)
                mod
Adv. Kim Bagge (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-6290/2019): Afg. af 04/04-2019
Bevisankesag
ordensbekendtgørelsen
lov om euforiserende stoffer m.v.
Landsdommerne : Morten Christensen, Gitte Rubæk Pedersen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
18. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1346-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-143)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 5) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 93-19950/2017): Afg. af 04/05-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
våbenloven
udvisning
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Alex Puggaard.

  5. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-11-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Dorthe Vejsig
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-2)
                mod
Adv. Ulla Wulff Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-4127/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
udvisning
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Katja Haack Nielsen (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  8. afd. kl. 09:00
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bornholm
S-764-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-61)
                mod
Adv. Peter Paldan Sørensen 1) Anonymiseret
Adv. Snorre Andreas Kehler (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten på Bornholm (1-136/2019): Afg. af 08/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-890-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Rasmus Mangor Andersen 1) Erik Frederiksen
- 2) Robert Anker Onsberg
                mod
Adv. Poul Breum Petersen (Prøve) Morten Krøyer
Københavns Byret (BS 24A-1373/2015): Afg. af 07/04-2017
Civil ankesag mellem private parter
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Benedikte Holberg og Tine Egelund Thomsen.

  11. afd. kl. 13:00
18. juni 2019 - Votering - Bredgade 59
B-890-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Rasmus Mangor Andersen 1) Erik Frederiksen
- 2) Robert Anker Onsberg
                mod
Adv. Poul Breum Petersen (Prøve) Morten Krøyer
Københavns Byret (BS 24A-1373/2015): Afg. af 07/04-2017
Civil ankesag mellem private parter
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Benedikte Holberg og Tine Egelund Thomsen.

  12. afd. kl. 09:00
18. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-3406-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Daniel Dokkedahl
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400305-61)
                mod
Adv. Linda Saugmann Christensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-1927/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
B-738-18   Ankesag - privat straffesag
Adv. Claus Tolstrup 1) Gitte Thomsen
- 2) Bent Thomsen
- 3) Pia Skafte
- 4) Anna Hansen
- 5) Kurt Petersen
- 6) Jytte Knudsen
- 7) Vera Andersen
- 8) Bent Jensen
- 9) Lis Kryger
- m.fl.
                mod
Adv. Karina Dolmer Hansen Bellingelunden ApS
Retten i Odense (BS 10-832/2017): Afg. af 17/04-2018
Ankesag - privat straffesag
Leje, rettigheder
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
B-1214-18   Ankesag - privat straffesag
Adv. Karina Dolmer Hansen Bellingelunden ApS
                mod
Adv. Claus Tolstrup 1) Bent Erik Thomsen
- 2) Anna Kirstine Fredberg Hansen
- 3) Pia Skafte
- 4) Kurt Byrgesen Petersen
- 5) Jytte Gertrud Knudsen
- 6) Vera Andersen
- 7) Bent Thorkild Jensen
- 8) Lis Kryger
- 9) Ruth Andreasen
- m.fl.
Retten i Odense (BS 10-841/2017): Afg. af 17/04-2018
Ankesag - privat straffesag
Leje, rettigheder
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  14. afd. kl. 09:00
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Albanigade 30, Odense
S-3650-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400318-12)
                mod
Adv. Jacob Forman (Besk.) 1) Anonymiseret
- 2) Anonymiseret
Retten i Odense (2-1147/2018): Afg. af 05/12-2018
Bevisankesag
dyreværnsloven
Landsdommerne : Rosenløv, Bo Bundgaard Rasmussen (kst.) og Nina Fischer Rønde (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3566-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-86)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24870/2018): Afg. af 28/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Kim Holst, Janni Christoffersen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-1407-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Håkun Djurhuus DSV Transport A/S
                mod
Adv. Stig Grønbæk Jensen 1) Miljø- og Fødevareklagenævnet
- 2) Miljø- og Fødevareministeriet v/
-    Miljøstyrelsen
Retten i Roskilde (BS 1A-125/2016): Afg. af 31/05-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Forvaltningsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Bodil Dalgaard Hammer og Søren Seerup (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-1219-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-57)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8474-2017): Afg. af 06/04-2018
Bevisankesag
STRFL. § 276, jf. 285, stk. 1
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Lars Larsen Lihme (kst.).

  19. afd. kl. 13:00
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-3041-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-3100101-808)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8439/2017): Afg. af 13/09-2018
Udmålingsankesag
erstatning
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Dorte Nørby (kst.).

  21. afd. kl. 09:00
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-287-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-20)
                mod
Adv. Sten Corfix Jensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jens Otto Johansen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-7377/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Karen Hald, Julie Skat Rørdam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-3152-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-105)
                mod
Adv. Claus Allan Bonnez (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5569/2018): Afg. af 22/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Katja Høegh, Michael Kistrup og Dorte Nørby (kst.).

  22. afd. kl. 13:00
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-3315-18   Straffekæresag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1200101-1)
                mod
Adv. Claus Allan Bonnez (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (SS-1614/2018): Afg. af 05/11-2018
Straffekæresag
udvisning
Landsdommerne : Katja Høegh, Michael Kistrup og Dorte Nørby (kst.).

  23. afd. kl. 13:00
18. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-901-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-38)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18072/2018): Afg. af 20/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt
strfl. § 245, stk. 1, jf. tildels § 21
strfl. § 134 a
Landsdommerne : Gunst Andersen, Thomas Lohse og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
18. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2452-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-95)
                mod
Adv. Knud Vedelsby (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Mikael Skjødt (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1484/2018): Afg. af 21/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
udvisning
Landsdommerne : M. Stassen, Louise Saul og Martin Nyvang (kst.).

  24. afd. kl. 10:00
18. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-1328-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Christian Bo Kolding-Krøger Ankestyrelsen
                mod
Adv. Lars Møller Heick-Christensen Elvira Zukic Mandal
Retten i Odense (BS 1-2065/2015): Afg. af 17/10-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning
Forsikring
-


Listen indeholder 21 retsmøder.           (FM)