Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 18. februar 2020
Listen er fremstillet den 18. februar 2020, kl. 08:09 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 10:00
18. februar 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-1676-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Dorthe Vejsig
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-64)
                mod
Adv. Henrik Høpner (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-4203/2019): Afg. af 21/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 136, stk. 1
-

  3. afd. kl. 13:00
18. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2003-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-143)
                mod
Adv. Hanne Reumert (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-915/2019): Afg. af 27/06-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  3. afd. kl. 13:00
18. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2929-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-339)
                mod
Adv. Anders Trøck-Kronberg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-915/2019): Afg. af 02/10-2019
Nævningesag
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 245, jf. § 23
knivloven
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  5. afd. kl. 10:00
18. februar 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-1730-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Simone Romme
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400316-1)
                mod
Adv. Christian F. Jensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-12946/2018): Afg. af 08/02-2019
Bevisankesag
Tvangsbøder
Landsdommer : Carsten Kristian Vollmer

  7. afd. kl. 09:30
18. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1866-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-51)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24938/2018): Afg. af 17/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 232
strfl. § 264 d
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Malene Stage Christensen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
18. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1075-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-122)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Eske Hald (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Christina Schønsted (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-3481/2018): Afg. af 04/04-2019
Nævningesag
udvisning
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 244
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Jacob Waage.

  12. afd. kl. 09:30
18. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-1473-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-103)
                mod
Adv. Jan Aarup (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (7-180/2019): Afg. af 08/04-2019
Bevisankesag
fl.
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Bjarke Gano (kst.).

  12. afd. kl. 13:00
18. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-1647-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-136)
                mod
Adv. Jørgen Merrild Bie (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-1978/2019): Afg. af 08/05-2019
Bevisankesag
fl.
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Bjarke Gano (kst.).

  12. afd. kl. 14:30
18. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-2144-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-167)
                mod
Adv. Majken Solgerd Johansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5107/2017): Afg. af 03/07-2019
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Bjarke Gano (kst.).

  13. afd. kl. 13:00
18. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal F
S-699-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-52)
                mod
Adv. Mads Kramme (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-545/2019): Afg. af 01/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Mette Lyster Knudsen, Anne Birgitte Fisker og Bo Østergaard.

  15. afd. kl. 09:00
18. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-985-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-111)
                mod
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5373/2018): Afg. af 29/03-2019
Nævningesag
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om forbud mod visse dopingmidler
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
18. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-2755-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-203)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1886/2019): Afg. af 13/09-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21, jf, § 81 a, stk. 2
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
18. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-626-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-58)
                mod
Adv. Kim Bagge (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-22700/2018): Afg. af 20/02-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
udvisning
Landsdommerne : Mikael Sjøberg, Lone Kerrn-Jespersen og Louise Christophersen (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
18. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2864-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-79)
                mod
Adv. Snorre Andreas Kehler Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-19509/2019): Afg. af 18/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 276, jf. § 21
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
18. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-1703-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-181)
                mod
Adv. Michael Steffensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Ole Olsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-7086/2019): Afg. af 28/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 244
strfl. § 266
Landsdommerne : Steen Mejer, Ib Hounsgaard Trabjerg og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).


Listen indeholder 15 retsmøder.           (AJE)