Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 17. september 2019
Listen er fremstillet den 17. september 2019, kl. 08:06 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
17. september 2019 - Votering - Bredgade 59
S-2698-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)
                mod
Adv. Anders Nemeth (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl. § 171, jf. § 172
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
17. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-2858-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Fuldmægtig Morten Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-266)
                mod
Adv. Henrik Emil Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1486/2018): Afg. af 31/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 241
udvisning
færdselsloven
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Skat Rørdam og Louise Christophersen (kst.).

  6. afd. kl. 09:30
17. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3776-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-269)
                mod
Adv. Klaus Søborg Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1161/2018): Afg. af 13/12-2018
Bevisankesag
fl. § 117
fl. § 118
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Julie Arnth Jørgensen.

  6. afd. kl. 13:30
17. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 6
S-454-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-37)
                mod
Adv. Mikkel Holm Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-989/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Julie Arnth Jørgensen.

  7. afd. kl. 09:00
17. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1017-19   Nævningesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-25)
                mod
Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Anne Vilslev Petersen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Odense (1-6862/2018): Afg. af 28/03-2019
Nævningesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225 m.v.
Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
17. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2741-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-100)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-2763/2018): Afg. af 04/09-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
eksplosivstoffer
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Katja Haack Nielsen (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
17. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3759-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Sabrina Eifler
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-192)
                mod
Adv. Lotte Hebel Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (6024/2018): Afg. af 11/12-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 291, stk. 1
fl. § 117 a, stk. 2, nr. 2
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  11. afd. kl. 13:00
17. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1081-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-40)
                mod
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-29379/2018): Afg. af 25/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 181, stk. 1
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
17. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42
S-3215-16   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400308-74)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-8173/2015): Afg. af 26/02-2016
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
17. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-122-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-5)
                mod
Adv. Thomas Fogt (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-10860/2017): Afg. af 07/11-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
knivloven
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  13. afd. kl. 13:30
17. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-337-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-26)
                mod
Adv. Lise Holten (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (3504/2018): Afg. af 24/01-2019
Udmålingsankesag
fl. § 117 a, stk. 2, nr. 2
fl. § 117
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  14. afd. kl. 09:30
17. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1219-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-35)
                mod
Adv. Eigil Strand (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-7501/2019): Afg. af 17/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 2
Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Martin Hall (kst.).

  17. afd. kl. 09:00
17. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i Odense
S-664-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-66)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R2-2357/2018): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  17. afd. kl. 09:00
17. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2564-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-212)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann Anonymiseret
Retten i Herning (99-2694/2019): Afg. af 29/07-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 245, stk. 1
rejseforbehold
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
17. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3423-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Statsadvokat Karsten Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-316)
                mod
Adv. Knud Vedelsby (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8690/2018): Afg. af 08/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
strfl. § 266
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  23. afd. kl. 09:00
17. september 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-812-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-63)
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-1198/2019): Afg. af 14/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Søren Seerup (kst.).

  24. afd. kl. 09:00
17. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-3487-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-84)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-3570/2018): Afg. af 23/11-2018
Nævningesag
strfl. § 181, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Martin Nyvang (kst.).


Listen indeholder 17 retsmøder.           (FM)