Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 17. marts 2020
Listen er fremstillet den 16. marts 2020, kl. 08:19 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  13. afd. kl. 09:30
17. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-2430-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306)
                mod
Retten i Glostrup (A1-5955/2019): Afg. af 15/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 89
-

  21. afd. kl. 11:00
17. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-356-20   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2020-1400313-3)
                mod
Adv. Eddie Omar Rosenberg Khawaja (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 93-3235/2020): Afg. af 28/01-2020
Strafudmålingsankesag
udlændingelovens § 59b
udvisning
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Jesper Stage Thusholt (kst.).


Listen indeholder 2 retsmøder.           (FM)