Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 13. august 2019
Listen er fremstillet den 13. august 2019, kl. 13:55 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
13. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2698-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)
                mod
Adv. Anders Nemeth (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl. § 171, jf. § 172
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  2. afd. kl. 10:00
13. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-1660-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-84360-08-17)
                mod
Københavns Byret (SS 3-24001/2017): Afg. af 09/05-2018
Bevisankesag
hvidvaskloven
-

  3. afd. kl. 13:00
13. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-143-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-3)
                mod
Adv. Kim Meurs-Gerken (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-8796/2018): Afg. af 12/12-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan.

  5. afd. kl. 09:00
13. august 2019 - Hovedforhandling - Færøerne
B-1440-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Helga á Borg 1) Beinta B. Nolsøe
- 2) Friëfinn Nolsøe
                mod
Adv. Sigmund Poulsen 1) Zacharis Bech
- 2) Gunvør Jacobsen
Retten i Færøernes ret (BS 745/2017): Afg. af 03/12-2018
Civil ankesag mellem private parter
Ejendomsret
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  8. afd. kl. 09:30
13. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-328-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-27)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-12926/2018): Afg. af 22/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 245, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Frosell, Bo Østergaard og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
13. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3501-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-369)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Niels Christian Strauss (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-7612/2018): Afg. af 26/11-2018
Nævningesag
strfl. § 252, stk. 1
udvisning
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Louise Saul, Julie Arnth Jørgensen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  12. afd. kl. 13:00
13. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3393-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Maja Blomqust Severini
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-131)
                mod
Adv. Klaus Ewald Anonymiseret
Retten i Næstved (1563/2018): Afg. af 13/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Morten Lange (kst.).

  12. afd. kl. 14:30
13. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3509-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Maja Blomqust Severini
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400310-28)
                mod
Adv. Thomas Leif Philip (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1680/2018): Afg. af 18/12-2017
Bevisankesag
Vilkårsovertrædelse
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Morten Lange (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
13. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-3161-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-164)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Sten Balslev (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-1551/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
våbenloven
strfl. § 290, stk. 1
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Lars Larsen Lihme (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
13. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-52-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-6)
                mod
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-1551/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
strfl. § 290, stk. 1
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Lars Larsen Lihme (kst.).

  14. afd. kl. 13:30
13. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 14
S-340-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-38)
                mod
Adv. Mads Kramme (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (1-3422/2018): Afg. af 17/01-2019
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Benedikte Holberg, Rosenløv og Stine Fink Hansen (kst.).

  15. afd. kl. 13:00
13. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3245-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Statsadvokat Bitte Dyrberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-227)
                mod
Adv. Niels Anker Rasmussen Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-1943/2018): Afg. af 29/10-2018
Bevisankesag
fl. § 117
strfl. § 276, jf. § 287, stk. 1
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Mikael Sjøberg og Berit Holmelund (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
13. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-599-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-43)
                mod
Adv. Steen Moesgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-1430/2019): Afg. af 18/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 261, stk. 1
Landsdommerne : Ulla Staal, Alex Puggaard og Søren Seerup (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
13. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-3685-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-186)
                mod
Adv. Jens Christensen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-11186/2018): Afg. af 04/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 293 a
færdselsloven
Landsdommerne : Michael Kistrup, Jacob Waage og Louise Christophersen (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (FM)