Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 12. november 2019
Listen er fremstillet den 8. november 2019, kl. 10:11 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
12. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-853-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-49)
                mod
Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2884/2018): Afg. af 18/03-2019
Nævningesag
strfl. § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 21
Landsdommerne : Morten Christensen, Christian Wenzel (kst.) og Malene Stage Christensen (kst.).

  4. afd. kl. 09:00
12. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1962-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-186)
                mod
Adv. Mogens Juhl (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (11-2222/2019): Afg. af 25/06-2019
Bevisankesag
Strfl. § 244, stk. 2, jf. stk. 1
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
12. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Færøerne
S-1644-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Christian Fribjart Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-121/2012): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
Lagtingslov nr. 43
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  7. afd. kl. 09:00
12. november 2019 - Hovedforhandling - Odense retssal 14
S-1502-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-143)
                mod
Adv. Bo Møller Jensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Anders Rohde (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Odense (3-10719/2018): Afg. af 10/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 281, nr. 1
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  7. afd. kl. 15:00
12. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-3118-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-287)
                mod
Adv. Michael Meyn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R1-3003/2019): Afg. af 09/10-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  9. afd. kl. 09:30
12. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-1253-17   Civil 1. instanssag
Adv. Steffen Sværke Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Lehmann Nielsen 1) Sandoz A/S
- 2) Novartis Healthcare A/S
Civil 1. instanssag
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Mohammad Ahsan og Martin Nyvang (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
12. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1144-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-124)
                mod
Adv. Sten Balslev (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (1293/2019): Afg. af 09/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
knivloven
strfl. § 181, jf. § 21
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Søren Schou Frandsen (kst.) og Lars Larsen Lihme (kst.).

  12. afd. kl. 09:00
12. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-2000-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-94)
                mod
Adv. Kim Bagge (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-5688/2018): Afg. af 07/06-2019
Bevisankesag
Strfl. § 285, jf. § 276 a
strfl. § 276, jf. § 21
fl.
Landsdommerne : Ejler Bruun, Annette Dam Ryt-Hansen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  12. afd. kl. 13:00
12. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-523-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-47)
                mod
Adv. Mariann Jørn Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-6737/2017): Afg. af 08/02-2018
Bevisankesag
våbenloven
knivloven
Landsdommerne : Ejler Bruun, Annette Dam Ryt-Hansen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
12. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3230-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-126)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Carsten Halle (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-833/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  19. afd. kl. 09:30
12. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-1869-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-125)
                mod
Adv. Peter Trudsø (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Bjørn Mering Caning (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-19447/2018): Afg. af 18/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Louise Saul og Louise Christophersen (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
12. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2829-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Dorthe Vejsig
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400313-15)
                mod
Adv. Dorthe Kynde Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-22711/2019): Afg. af 18/09-2019
Bevisankesag
udlændingeloven § 60
Landsdommerne : Alex Puggaard, Thomas Lohse og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
12. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3512-17   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400306-265)
                mod
Adv. Jens Iversen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (4046/2017): Afg. af 24/08-2017
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 266
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Malou Kragh Halling og Gitte Holm Bagge (kst.).

  23. afd. kl. 13:30
12. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-1405-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager André Dybdal Pape
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-50)
                mod
Adv. Anne Birgitte Lett Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-9384/2018): Afg. af 26/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Malou Kragh Halling og Gitte Holm Bagge (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (FM)