Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 11. december 2018
Listen er fremstillet den 10. december 2018, kl. 08:23 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
11. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-2934-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400306-275)
                mod
Adv. Gunnar Homann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R7-1989/2018): Afg. af 02/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
udvisning
knivloven
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Jan Uffe Rasmussen og Anders Thøgersen (kst.).

  1. afd. kl. 14:00
11. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-2620-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1440301-117)
                mod
Adv. Mogens Juhl (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R4-2071/2018): Afg. af 22/08-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 164, stk. 1
strfl. § 293 a, 2. pkt.
fl. § 117
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Jan Uffe Rasmussen og Anders Thøgersen (kst.).

  6. afd. kl. 09:00
11. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-2257-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400306-200)
                mod
Adv. Karina Skou (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (4-4656/2018): Afg. af 02/08-2020
Bevisankesag
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 291, stk. 1
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Sanne Kolmos og Katja Haack Nielsen (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
11. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-2522-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-14000801-312)
                mod
Adv. Anne-Birgitte Bjerre-Olsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R6-1948/2018): Afg. af 29/08-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 192 a
lov om euforiserende stoffer
våbenbekendtgørelsen
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Sanne Kolmos og Katja Haack Nielsen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
11. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-239-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-10)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-8323/2017): Afg. af 11/01-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
Landsdommerne : Steen Mejer, Gitte Rubæk Pedersen og Pernille Buck Bendtson (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-1516-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Anne Louise Haack Andersen (Prøve) Københavns Kommune
                mod
Adv. Eigil Lego Andersen A/B København og Omegn
Københavns Byret (BS 46D-84/2015): Afg. af 06/07-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Ejendomsret, fast ejendom
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Tine Egelund Thomsen og Lars Larsen Lihme (kst.).

  11. afd. kl. 10:00
11. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-2454-17   Civil 1. instanssag
Adv. Kaspar Lehmann Bastian MAN Diesel & Turbo SE
                mod
Adv. Sune Riisgaard Skatteministeriet
Civil 1. instanssag
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Henrik Bitsch og Niels Christian Baark (kst.).

  11. afd. kl. 13:00
11. december 2018 - Votering - Bredgade 59
B-1516-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Anne Louise Haack Andersen (Prøve) Københavns Kommune
                mod
Adv. Eigil Lego Andersen A/B København og Omegn
Københavns Byret (BS 46D-84/2015): Afg. af 06/07-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Ejendomsret, fast ejendom
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Tine Egelund Thomsen og Lars Larsen Lihme (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal A
S-1673-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Denise H. Bern Hansen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-167)
                mod
Adv. Lene Østerberg Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2151/2018): Afg. af 31/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Bloch Andersen, Olaf Tingleff og Berit Holmelund (kst.).

  12. afd. kl. 13:30
11. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal A
S-1386-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Denise H. Bern Hansen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-65)
                mod
Adv. Sten Balslev Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-7/2018): Afg. af 03/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
Landsdommerne : Bloch Andersen, Olaf Tingleff og Berit Holmelund (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-3558-17   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400308-185)
                mod
Adv. Michael Jan Lindquist (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-23540/2017): Afg. af 04/12-2017
Strafudmålingsankesag
strfl. § 276, jf. § 89
Landsdommerne : John Mosegaard, Mikael Sjøberg og Diane Svanholm Kvist (kst.).

  13. afd. kl. 13:00
11. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-119-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-17)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-6816/2017): Afg. af 01/12-2017
Bevisankesag
fl. § 126, stk. 1, nr. 12
Landsdommerne : John Mosegaard, Mikael Sjøberg og Diane Svanholm Kvist (kst.).

  14. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1588-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-52)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Finn Bachmann (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6118/2018): Afg. af 24/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
11. december 2018 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1046-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-41)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-7043/2017): Afg. af 06/04-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a
våbenloven
færdselsloven
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Birgitte Fisker og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59, retssal 16
S-489-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400302-5)
                mod
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-798/2017): Afg. af 31/01-2018
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 1, jf. § 171
strfl. § 279
Landsdommerne : Dorthe Wiisbye, Katja Høegh og Jakob Dahl Mikkelsen (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-270-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Rune Asmussen 1) 3F som mandatar for ...
- 2) 3F som mandatar for ...
- 3) 3F som mandator for
-    Isra Abbas Kassem
                mod
Adv. Jesper Rasmussen 1) Isken Aps
- 2) Snorri Trastorson
Københavns Byret (BS 6B-447/2017): Afg. af 03/02-2018
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning
Landsdommerne : Ulla Staal, Alex Puggaard og Niels Christian Baark (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Votering - Bredgade 42
S-132-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-4)
                mod
Adv. Kaare Kristensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Allan Vistisen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Peter Secher (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Jørn Brandenhoff Schmidt (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Næstved (5220/2017): Afg. af 03/01-2018
Bevisankesag
strfl. § 191
Landsdommerne : Henrik Gam, Janni Christoffersen og Julie Skat Rørdam.

  21. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-2026-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-4)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (SS 5220/2017): Afg. af 28/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt.
lov om euforiserende stoffer
fl. § 118
Landsdommerne : Henrik Gam, Janni Christoffersen og Julie Skat Rørdam.

  22. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, retssal C
S-823-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-36)
                mod
Adv. Jens Christensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Camilla Rønne (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-16958/2017): Afg. af 02/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 2, jf. § 171
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279, tildels jf. § 21
Landsdommerne : Michael Kistrup, Lene Jensen og Ejler Bruun.

  22. afd. kl. 13:00
11. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-711-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-62)
                mod
Adv. Peter Trudsø (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-24980/2017): Afg. af 26/02-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Michael Kistrup, Lene Jensen og Ejler Bruun.

  24. afd. kl. 09:30
11. december 2018 - Votering - Bredgade 42, retssal F
B-2327-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Philip Søren Thorsen Jens Faurschou
                mod
Adv. Jakob Anker Lentz 1) Luigina Domini Schubert
- 2) Constanza Schubert
- 3) Eva Maria Consuelo Schubert
Københavns Byret (BS 29C-3632/2012): Afg. af 18/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Køb, købesum og betaling
Landsdommerne : Tine Vuust, Annette Dam Ryt-Hansen og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).


Listen indeholder 21 retsmøder.           (AJE)