Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 10. september 2019
Listen er fremstillet den 10. september 2019, kl. 12:25 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 14:00

10. september 2019 - Hovedforhandling - Odense, retssal 15

S-1401-19   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-179)

 

              mod

Adv. Annette Petersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (10-1831/2019): Afg. af 26/04-2019
Bevisankesag
strfl
. § 235, stk. 1

Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  2. afd. kl. 09:30

10. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-283-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-6)

 

              mod

Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (8150/2017): Afg. af 21/01-2019
Bevisankesag
strfl
. § 232, tildels jf. § 21
strfl
. § 260, nr. 1, jf. § 21
strfl
. § 264 d

Landsdommerne : Kaspar Linkis, Bloch Andersen og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 09:00

10. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-654-19   Nævningesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-48)

 

              mod

Adv. Peter Kragh (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-8000/2018): Afg. af 25/02-2019
Nævningesag
strfl
. § 237, jf. § 21
strfl
. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
konfiskation

Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan.

  6. afd. kl. 09:30

10. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-2551-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Søren Vagner Nielsen

Arriva Danmark A/S

 

              mod

Adv. Mads Krøger Pramming (Besk.)

Eva Marie Skytte

Retten i Lyngby (BS 159-1111/2016): Afg. af 23/11-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, tabet

Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Julie Arnth Jørgensen.

  9. afd. kl. 09:00

10. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-2741-18   Nævningesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-100)

 

              mod

Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-2763/2018): Afg. af 04/09-2018
Nævningesag
strfl
. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
eksplosivstoffer

Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Katja Haack Nielsen (kst.).

  11. afd. kl. 09:00

10. september 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-1176-19   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-123)

 

              mod

Adv. Jackie Phillip Michelsen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (1-1660/2019): Afg. af 29/03-2019
Bevisankesag
strfl
. § 245, stk. 1

Landsdommerne : Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  13. afd. kl. 09:30

10. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

B-2581-15   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Jens J. Kold Antonsen

1) Anny Føns Knudsen

-

2) Jørn Føns Knudsen

 

              mod

Adv. Martin Utiger

Michaels Maskinstation v/
Michael Christensen

Retten i Helsingør (BS 3E-779/2012): Afg. af 02/11-2015
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling

Landsdommerne : John Mosegaard, Mette Lyster Knudsen og Louise Christophersen (kst.).

  14. afd. kl. 09:30

10. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-145-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400303-116)

 

              mod

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-1644/2017): Afg. af 08/11-2017
Bevisankesag
strfl
. § 181, stk. 1
strfl
. § 285

Landsdommerne : Rosenløv, Annette Dam Ryt-Hansen og Nina Fischer Rønde (kst.).

  15. afd. kl. 09:00

10. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-6-19   Nævningesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-1)

 

              mod

Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (10-2269/2018): Afg. af 20/12-2018
Nævningesag
strfl
. § 237, jf. § 21
udvisning

Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Berit Holmelund (kst.).

  16. afd. kl. 09:30

10. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3091-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-318)

 

              mod

Adv. Thomas Leif Philip (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Holbæk (60-2953/2018): Afg. af 18/10-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Kim Holst, Niels Fenger og Martin Hall (kst.).

  16. afd. kl. 13:30

10. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 16

S-59-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-2)

 

              mod

Adv. Michael Elkiær Andersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (2104/2018): Afg. af 18/12-2018
Bevisankesag
ordensbekendtgørelsen

Landsdommerne : Kim Holst, Niels Fenger og Martin Hall (kst.).

  18. afd. kl. 09:30

10. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1216-19   Bevisankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-34)

 

              mod

Adv. Henrik Stagetorn (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-1811/2019): Afg. af 17/04-2019
Bevisankesag
Strfl
. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl
. § 222, stk. 1 og 3
udvisning

Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Jacob Waage.

  21. afd. kl. 09:30

10. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-130-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-18)

 

              mod

Adv. Finn Roger Nielsen

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-13091/2017): Afg. af 18/12-2018
Bevisankesag
fl. § 118

Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen.

  21. afd. kl. 13:00

10. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-3790-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-78)

 

              mod

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-2876/2018): Afg. af 17/12-2018
Bevisankesag
lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen.

  24. afd. kl. 09:00

10. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3

S-3487-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-84)

 

              mod

Adv. Kristian Mølgaard (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-3570/2018): Afg. af 23/11-2018
Nævningesag
strfl
. § 181, stk. 1
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 225

Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Martin Nyvang (kst.).


Sager fra portalen

7.. afd. kl. 09:30

10. september 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-29015/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

NAVNEFORBUD

Adv. Thorbjørn Thomsen

Anonymiseret

 

              Mod

Adv.  Jens Balle

Familieretshuset

Retten i Nykøbing Odense (BS-9266/2017): Afg. af 20/6-2019

Tvangsadoption

Landsdommerne:

 

23. afd. kl. 09:30

10. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal D

BS-22967/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Peter Skov Sørensen

Jørn Balke Herbild

 

              Mod

Adv.  Marianne Lage

NNE A/S

Retten i Lyngby (BS-8068/2017): Afg. af 18/6-2018

Ansættelsesforhold

Landsdommerne:

 

7.. afd. kl. 13:00

10. september 2019 – Votering – Bredgade 59

BS-29015/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

NAVNEFORBUD

Adv. Thorbjørn Thomsen

Anonymiseret

 

              Mod

Adv.  Jens Balle

Familieretshuset

Retten i Nykøbing Odense (BS-9266/2017): Afg. af 20/6-2019

Tvangsadoption

Landsdommerne:

 

 

Listen indeholder 15 retsmøder.           (AJE)