Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 10. marts 2020
Listen er fremstillet den 10. marts 2020, kl. 12:38 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
10. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-947-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-78)
                mod
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Rune Wiborg (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (10537/2018): Afg. af 22/03-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 252, stk. 1
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Martin Hall (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
10. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1700-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-76)
                mod
Adv. Jens Klokhøj (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-690/2019): Afg. af 28/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 276
strfl. § 276 a
udvisning
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
10. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2568-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-115)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-5148/2019): Afg. af 02/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl. § 276 a
strfl. § 276
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
10. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2927-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-129)
                mod
Adv. Jens Klokhøj (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2937/2019): Afg. af 25/09-2019
Strafudmålingsankesag
Strfl. § 285, jf. § 276 a
knivloven
udvisning
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  9. afd. kl. 09:30
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2803-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400307-20)
                mod
Adv. Susanne Merete Ravn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-3503/2019): Afg. af 16/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 266
knivloven
Landsdommerne : Jacob Waage, Karen Hald og Katja Høegh.

  9. afd. kl. 13:00
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3322-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-111)
                mod
Adv. Martin Leth Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (C8-14005/2019): Afg. af 07/11-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt., jfr. stk. 2
lov om euforiserende stoffer
knivloven
Landsdommerne : Jacob Waage, Karen Hald og Katja Høegh.

  11. afd. kl. 13:30
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1961-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-161)
                mod
Adv. Carsten Bo Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (7-65/2019): Afg. af 20/06-2019
Bevisankesag
fl.
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Ole Dybdahl og Nicolai Uggerhøj-Winther.

  12. afd. kl.
10. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42
S-3242-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-336)
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-485/2018): Afg. af 03/07-2018
Bevisankesag
produktsikkerhedsloven
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Tine Egelund Thomsen og Bjarke Gano (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
10. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3242-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-336)
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-485/2018): Afg. af 03/07-2018
Bevisankesag
produktsikkerhedsloven
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Tine Egelund Thomsen og Bjarke Gano (kst.).

  12. afd. kl. 13:00
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3640-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-146)
                mod
Adv. Rasmus Anberg (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (2216/2019): Afg. af 06/12-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Tine Egelund Thomsen og Bjarke Gano (kst.).

  12. afd. kl. 14:00
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-2552-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Statsadvokat Bitte Dyrberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-293)
                mod
Adv. Martin Cumberland Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-24734/2018): Afg. af 07/06-2019
Udmålingsankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Tine Egelund Thomsen og Bjarke Gano (kst.).

  18. afd. kl. 09:00
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-3747-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400310-9)
                mod
Adv. Mikkel Holsteen Cramer (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (11-6296/2019): Afg. af 13/12-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 290, stk. 1
Landsdommerne : Julie Arnth Jørgensen, Ulla Staal og Lars Larsen Lihme (kst.).

  18. afd. kl. 10:00
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-3770-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-346)
                mod
Adv. Thomas Hess-Petersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (11-419/2019): Afg. af 12/12-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
lov om euforiserende stoffer
udvisning
Landsdommerne : Julie Arnth Jørgensen, Ulla Staal og Lars Larsen Lihme (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2399-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-282)
                mod
Adv. Jens Otto Johansen Anonymiseret
Retten i Næstved (514/2019): Afg. af 15/08-2019
Bevisankesag
knivloven
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  19. afd. kl. 13:00
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2410-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-107)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (7A-3169/2019): Afg. af 19/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 291, stk. 2
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  20. afd. kl. 09:00
10. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Odense, retssal 14
S-1989-19   Nævningesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400307-27)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jakob Dalsgaard-Hansen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Odense (5-807/2019): Afg. af 25/06-2019
Nævningesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 123
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  22. afd. kl. 09:00
10. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1010-19   Nævningesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-138)
                mod
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Mads Kjær Jensen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Linda Saugmann Christensen (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Michael Meyn (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Niels Rex (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 9) Anonymiseret
Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.) m.fl. Anonymiseret
Retten i Odense (5-4044/2018): Afg. af 29/03-2019
Nævningesag
strfl. § 245, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 192 a
Landsdommerne : Michael Kistrup, Kim Holst og Gitte Holm Bagge (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-12-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-2)
                mod
Adv. Mette Maria Lorentzen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-31182/2017): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225
strfl. § 264 a
strfl. § 235, stk. 2
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Uffe Habekost Sørensen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-1984-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-78)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-11086/2018): Afg. af 26/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 197
Landsdommerne : Steen Mejer, Alex Puggaard og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).

  24. afd. kl. 13:00
10. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3290-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-266)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-440/2018): Afg. af 05/11-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Steen Mejer, Alex Puggaard og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).


Listen indeholder 20 retsmøder.           (AJE)