Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 8. oktober 2019
Listen er fremstillet den 8. oktober 2019, kl. 10:05 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  3. afd. kl. 09:00
8. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2948-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-115)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lone Damgaard (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5196/2018): Afg. af 02/10-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a
lov om euforiserende stoffer
opholdsforbud
Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Mohammad Ahsan.

  9. afd. kl. 09:00
8. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-436-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-12)
                mod
Adv. Mikkel Holsteen Cramer (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3971/2018): Afg. af 04/02-2019
Nævningesag
strfl. § 216, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Martin Nyvang (kst.).

  10. afd. kl. 09:00
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1445-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400313-6)
                mod
Adv. Lonnie Kromann Nielsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Torben Groth Madsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-565/2019): Afg. af 26/04-2019
Bevisankesag
udlændingeloven
udvisning
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Niels Fenger og Lars Larsen Lihme (kst.).

  10. afd. kl. 13:00
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1433-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-112)
                mod
Adv. Thomas Kaehne Ghiladi (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-2336/2019): Afg. af 10/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Niels Fenger og Lars Larsen Lihme (kst.).

  11. afd. kl. 13:00
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-452-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-22)
                mod
Adv. Dorthe Fuglsang (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9537/2018): Afg. af 01/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 123
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Benedikte Holberg og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-1908-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-134)
                mod
Adv. Claus Allan Bonnez (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-2965/2019): Afg. af 18/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 252, stk. 1
færdselsloven
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 21
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Julie Skat Rørdam.

  13. afd. kl. 09:00
8. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1126-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Jesper Rubow
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-32)
                mod
Adv. Niels Rex (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-779/2019): Afg. af 17/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 232, 1. led
strfl. § 232, 2. led
Landsdommerne : John Mosegaard, Mette Lyster Knudsen og Martin Hall (kst.).

  13. afd. kl. 10:00
8. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-2581-15   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jens J. Kold Antonsen 1) Anny Føns Knudsen
- 2) Jørn Føns Knudsen
                mod
Adv. Martin Utiger Michaels Maskinstation v/
Michael Christensen
Retten i Helsingør (BS 3E-779/2012): Afg. af 02/11-2015
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : John Mosegaard, Mette Lyster Knudsen og Louise Christophersen (kst.).

  13. afd. kl. 14:00
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-755-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400301-33)
                mod
Adv. Birgitte Kirkegaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (99-1569/2017): Afg. af 02/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Mette Lyster Knudsen, John Mosegaard og Martin Hall (kst.).

  14. afd. kl. 09:00
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Odense, retssal 10
S-1743-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Filip Dan Skovgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400306-158)
                mod
Adv. Erik Bo Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (11-1125/2017): Afg. af 07/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
Landsdommerne : Rosenløv, Carsten Kristian Vollmer og Søren Schou Frandsen (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-810-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-62)
                mod
Adv. Eddie Omar Rosenberg Khawaja (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8277/2018): Afg. af 12/03-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Morten Lange (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2151-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-59)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (3843/2019): Afg. af 11/07-2019
Bevisankesag
strfl. § 216
voldtægt
Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Jacob Waage.

  19. afd. kl. 09:30
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-1435-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-46)
                mod
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1451/2019): Afg. af 09/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
våbenloven
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Mosegaard (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-1550-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-63)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-28503/2018): Afg. af 16/05-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer m.v.
strfl. § 124, stk. 4, jf. § 21
Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen.

  21. afd. kl. 09:30
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-1623-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-120)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-3682/2019): Afg. af 28/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen.

  24. afd. kl. 13:00
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
B-137-19   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Lars Ulrich Pedersen Hanne Frost
                mod
Adv. Jacob Pinborg Ankenævnet for Patienterstatningen
Retten i Glostrup (BS 10H-789/2015): Afg. af 04/01-2019
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, personskade
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Johan Busse (kst.).

  24. afd. kl. 13:00
8. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
B-153-19   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Lars Ulrich Pedersen Hanne Frost
                mod
Adv. Jacob Pinborg Ankenævnet for Patienterstatningen
Retten i Glostrup (BS 10H-157/2016): Afg. af 04/01-2019
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, personskade
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Johan Busse (kst.).


Listen indeholder 17 retsmøder.           (FM)