Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 6. august 2019
Listen er fremstillet den 5. august 2019, kl. 13:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  2. afd. kl. 09:30

6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1660-18   Bevisankesag

Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-84360-08-17)

 

              mod

Adv. Hans Fogtdal (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-24001/2017): Afg. af 09/05-2018
Bevisankesag
hvidvaskloven

Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 09:30

6. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3670-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-345)

 

              mod

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Lone Damgaard (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Berit Ernst (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.)

4) Anonymiseret

Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.)

5) Anonymiseret

Adv. Casper Andreasen (Besk.)

6) Anonymiseret

Adv. Anders Nemeth (Besk.)

7) Anonymiseret

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

8) Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-2029/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
udvisning
strfl
. § 119, stk. 1

Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Martin Hall (kst.).

  9. afd. kl. 09:00

6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3501-18   Nævningesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-369)

 

              mod

Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Niels Christian Strauss (Besk.)

2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-7612/2018): Afg. af 26/11-2018
Nævningesag
strfl
. § 252, stk. 1
udvisning
strfl
. § 192 a, stk. 1, nr. 1

Landsdommerne : Louise Saul, Julie Arnth Jørgensen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  14. afd. kl. 09:30

6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1354-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-107)

 

              mod

Adv. Eigil Strand (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-6485/2019): Afg. af 12/04-2019
Bevisankesag
strfl
. § 245, stk. 1

Landsdommerne : Rosenløv, Lone Dahl Frandsen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  22. afd. kl. 09:30

6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

S-1083-19   Straffekæresag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. )

 

              mod

Adv. Anders Rohde (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Holbæk (60-21/2019): Afg. af 10/04-2019
Straffekæresag
ændring af foranstaltning

Landsdommerne : Michael Kistrup, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Lange (kst.).


Sager fra portalen

5. afd. kl. 09:30

6. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-14696/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Hans Mogensen

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Ulla Wulff Hansen

Anonymiseret

Retten i Hillerød (BS-18118/2018-HIL): Afg. af 29/3-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne: Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristan Vollmer

 

 

 

Listen indeholder 5 retsmøder.           (FM)