Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 6. august 2019
Listen er fremstillet den 10. juli 2019, kl. 12:53 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1660-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-84360-08-17)
                mod
Adv. Betina Hald Engmark (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-24001/2017): Afg. af 09/05-2018
Bevisankesag
hvidvaskloven
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
6. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3670-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-345)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Lone Damgaard (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Casper Andreasen (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Anders Nemeth (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-2029/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
udvisning
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Martin Hall (kst.).

  5. afd. kl. 13:00
6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-390-19   Familieretsankesag LUKKEDE DØRE
Adv. Susanne Merete Ravn Anonymiseret
                mod
Adv. Maiken Breum (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (BS 3A-363/2017): Afg. af 12/04-2019
Familieretsankesag
Familieret, børn
-

  5. afd. kl. 13:00
6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-461-19   Familieretsankesag LUKKEDE DØRE
Adv. Susanne Merete Ravn Anonymiseret
                mod
Adv. Maiken Breum (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (BS 3A-1743/2017): Afg. af 12/04-2019
Familieretsankesag
Familieret, børn
-

  9. afd. kl. 09:00
6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3501-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-369)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Niels Christian Strauss (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-7612/2018): Afg. af 26/11-2018
Nævningesag
strfl. § 252, stk. 1
udvisning
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Louise Saul, Julie Arnth Jørgensen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  14. afd. kl. 09:30
6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1354-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-107)
                mod
Adv. Eigil Strand (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-6485/2019): Afg. af 12/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
-

  22. afd. kl. 09:30
6. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-1083-19   Straffekæresag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Anders Rohde (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-21/2019): Afg. af 10/04-2019
Straffekæresag
ændring af foranstaltning
Landsdommerne : Michael Kistrup, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Lange (kst.).


Listen indeholder 7 retsmøder.           (AJE)