Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 5. november 2019
Listen er fremstillet den 5. november 2019, kl. 11:10 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
5. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-418-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-11)
                mod
Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-6790/2018): Afg. af 01/02-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
5. november 2019 - Hovedforhandling - Færøerne
S-1644-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Christian Fribjart Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-121/2012): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
Lagtingslov nr. 43
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  8. afd. kl. 09:30
5. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-208-12   Civil 1. instanssag
Adv. Erik Kjær-Hansen Sølco 2 ApS
                mod
Adv. Søren Lundsgaard KPMG Interessentskabet af 1. januar 2001
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  9. afd. kl. 09:30
5. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-1253-17   Civil 1. instanssag
Adv. Steffen Sværke Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Lehmann Nielsen 1) Sandoz A/S
- 2) Novartis Healthcare A/S
Civil 1. instanssag
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Mohammad Ahsan og Martin Nyvang (kst.).

  11. afd. kl. 09:00
5. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1650-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-176)
                mod
Adv. André Rouvillain (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. David Francis Lublin (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lars Stuckert (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-1317/2019): Afg. af 22/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
5. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
B-1823-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Nicolai Platzer Funder Magnussen & Speiermann A/S
                mod
Adv. Torben Krath Dansk IngeniørService A/S
Retten i Glostrup (BS 10N-2651/2016): Afg. af 09/08-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Christian Wenzel (kst.) og Kåre Mønsted.

  12. afd. kl. 13:00
5. november 2019 - Votering - Bredgade 42
B-1823-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Nicolai Platzer Funder Magnussen & Speiermann A/S
                mod
Adv. Torben Krath Dansk IngeniørService A/S
Retten i Glostrup (BS 10N-2651/2016): Afg. af 09/08-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Christian Wenzel (kst.) og Kåre Mønsted.

  13. afd. kl. 09:30
5. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3230-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-126)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Carsten Halle (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-833/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  14. afd. kl. 09:30
5. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1267-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-43)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (1720/2019): Afg. af 11/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 2. pkt.
Landsdommerne : Rosenløv, Søren Schou Frandsen (kst.) og Mikael Skjødt (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
5. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1383-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-40)
                mod
Adv. Keld Theen Nørreslet (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (2932/2019): Afg. af 24/04-2019
Bevisankesag
Strfl. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl. § 232, 1. led
Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Annette Dellgren.

  19. afd. kl. 09:00
5. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1462-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-194)
                mod
Adv. Henrik Garlik (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Meyn (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R9-140/2019): Afg. af 08/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Louise Christophersen (kst.).

  23. afd. kl. 09:00
5. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1340-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-127)
                mod
Adv. Mads Kramme (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (2-2088/2019): Afg. af 16/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 232
strfl. § 252, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kim Holst og Gitte Holm Bagge (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
5. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
B-723-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter Hallgren 1) Fatma Zeynep Dogusoy
- 3) Gündüz Dogusoy
                mod
Adv. Rasmus Paus Torp Tyrkiet Eksperten Aps under konkurs v/
kurator advokat Ole Borch
Retten i Lyngby (BS 156-1430/2016): Afg. af 26/04-2018
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Thomas Lohse, Jacob Waage og Johan Busse (kst.).

  24. afd. kl. 10:00
5. november 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-137-19   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Lars Ulrich Pedersen Hanne Frost
                mod
Adv. Jacob Pinborg Ankenævnet for Patienterstatningen
Retten i Glostrup (BS 10H-789/2015): Afg. af 04/01-2019
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, personskade
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Johan Busse (kst.).

  24. afd. kl. 10:00
5. november 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-153-19   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Lars Ulrich Pedersen Hanne Frost
                mod
Adv. Jacob Pinborg Ankenævnet for Patienterstatningen
Retten i Glostrup (BS 10H-157/2016): Afg. af 04/01-2019
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, personskade
-


Listen indeholder 15 retsmøder.           (FM)