Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 5. marts 2019
Listen er fremstillet den 5. marts 2019, kl. 10:51 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 09:00

5. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-3120-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-104)

 

              mod

Adv. Martin Cumberland (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-2169/2018): Afg. af 23/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 164, stk. 1
strfl
. § 155, l. pkt.

Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Lisbeth Walthersdorf Katafai (kst.).

  2. afd. kl. 10:00

5. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

S-2514-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-171)

 

              mod

Retten i Næstved (10385/2017): Afg. af 17/08-2018
Bevisankesag
fl. § 118

-

  2. afd. kl. 10:00

5. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

S-3089-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-215)

 

              mod

Københavns Byret (SS 3-13271/2018): Afg. af 01/10-2018
Bevisankesag
fl. § 117

Landsdommer : Peter Th›nnings

  3. afd. kl. 09:30

5. marts 2019 - Votering - Bredgade 59

B-2271-17   Civil 1. instanssag

Adv. Thomas Rysgaard Rasmussen (Besk.)

1) Sarah Enoch

-

2) Ditte Josefine Rørne

-

3) Mike Ameko Lippert

-

4) Kristoffer Lindhardt Weiss

-

5) Silvia Susana Beccera Bascunan

-

6) Maria Voss Kyhn

-

7) Erik Nygaard

-

8) Nicolai Appel

-

9) Eva Havshøj Ohrt

-

m.fl.

 

              mod

Adv. Håkun Djurhuus

Ejendomsselskabet Haraldsborg

Civil 1. instanssag
Ejendomsret

Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Niels Fenger.

  3. afd. kl. 09:30

5. marts 2019 - Votering - Bredgade 59

B-750-18   Civil 1. instanssag

Adv. Thomas Rysgaard Rasmussen (Besk.)

1) Hans Grønbech

-

2) Else Astrup

-

3) Anne Schulze

-

4) Kirsten Maegaard

-

5) Bohumila Julie Jedlickova Søby

-

6) Jens Bo Gravesen

-

7) Astrid Elisabeth Riskær Gravesen

-

8) Carina Greve Iversen

-

9) Arne Bruun

-

m.fl.

 

              mod

Adv. Håkun Djurhuus

P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse

Civil 1. instanssag
Ejendomsret

Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Niels Fenger.

  7. afd. kl. 09:30

5. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-2817-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-69)

 

              mod

Adv. Jan Schneider (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-2696/2017): Afg. af 21/09-2018
Bevisankesag
STRFL. § 218, JF. TIL DELS § 225

Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00

5. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-1476-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-133)

 

              mod

Adv. Niels Christian Strauss (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-8953/2017): Afg. af 15/05-2018
Nævningesag
strfl
. § 237, jf. § 21

Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Anne Thalbitzer og Berit Holmelund (kst.).

  11. afd. kl. 10:00

5. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

B-342-17   Andre forv.sag(myndighøv)

Adv. Lars Ulrich Pedersen

Pia Larsen

 

              mod

Adv. Veronica Wolthers-Petersen

Jobcenter Faxe

Retten i Næstved (BS 22-1691/2015): Afg. af 02/02-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning

Landsdommerne : Karsten Bo Knudsen, Tine Egelund Thomsen og Martin Hall (kst.).

  14. afd. kl. 09:00

5. marts 2019 - Hovedforhandling - Odense, Albanigade 30, 1. sal, retssal 14

S-282-19   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-25)

 

              mod

Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (8-10077/2018): Afg. af 17/01-2019
Bevisankesag
strfl
. § 244, stk. 1
strfl
. § 245

Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  15. afd. kl. 09:00

5. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1

S-1391-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-125)

 

              mod

Adv. Jane Ranum (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-27607/2017): Afg. af 04/05-2018
Nævningesag
strfl
. § 237 m.v.

Landsdommerne : Joachim Kromann, Louise Saul og Martin Nyvang (kst.).

  16. afd. kl. 13:00

5. marts 2019 - Mundtlig forhandling - Bredgade 59, Retssal 16

S-312-19   Straffekæresag om fængsling e.a.

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. )

 

              mod

Adv. Kristian Mølgaard (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-1923/2018): Afg. af 04/02-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fortsat fængsling

Landsdommerne : Dorthe Wiisbye, Janni Christoffersen og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  18. afd. kl. 09:30

5. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-1896-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-61)

 

              mod

Adv. Karina Skou (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Anders Boelskifte (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Lone Damgaard (Besk.)

4) Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-4313/2018): Afg. af 26/06-2018
Bevisankesag
strfl
. § 114 e

Landsdommerne : Karsten Bo Knudsen, Julie Skat Rørdam og Anne-Sophie Abel Lohse (kst.).

  19. afd. kl. 09:30

5. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

B-183-18   Civil ankesag

Adv. Henriette Reinholdt (Prøve)

1) Annette Jersholm

-

2) John Rolf Kaarsberg

 

              mod

Adv. Henrik Palmkvist

Hanne Di Lucci Medina

Retten i Lyngby (BS 180-26/2017): Afg. af 27/12-2017
Civil ankesag
Leje, lejefastsættelse

Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Adler-Nissen (kst.).

  19. afd. kl. 10:00

5. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

B-2263-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Simon Bernard Clark

Niels Büchler-Friis

 

              mod

Adv. Anders Vangsø Mortensen

Skatteministeriet

Københavns Byret (BS 36A-8122/2016): Afg. af 09/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, fysiske personer

Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Olaf Tingleff og Ulla Langholz.

  21. afd. kl. 09:00

5. marts 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster, Vestenborg Alle 8

S-3146-16   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2016-899-0063)

 

              mod

Adv. Lone Rømø (Besk.)

3) Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-1990/2015): Afg. af 04/11-2016
Bevisankesag
varemærkeloven

Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  21. afd. kl. 09:00

5. marts 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster, Vestenborg Alle 8

S-3220-17   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-77658-00001-19)

 

              mod

Adv. Ole Schmidt (Besk.)

1) Anonymiseret

-

2) Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-1990/2015): Afg. af 13/11-2017
Bevisankesag
varemærkeloven

Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  22. afd. kl. 09:00

5. marts 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-3668-18   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400801-444)

 

              mod

Adv. Brian Werner Lassen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Svendborg (R6-3924/2018): Afg. af 13/12-2018
Strafudmålingsankesag
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1

Landsdommerne : Michael Kistrup, Katja Høegh og Katja Haack Nielsen (kst.).

  23. afd. kl. 09:30

5. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-2648-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-242)

 

              mod

Adv. Karin Høier (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Kåre Pihlmann (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. David Neutzsky-Wulff (Besk.)

3) Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-4615/2016): Afg. af 06/09-2018
Bevisankesag
udvisning
strfl
. § 245, jf. § 247, stk. 1
strfl
. § 261, stk. 1

Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Rikke Plesner Skovby (kst.).


Sager fra portalen

 3. afd. kl. 9:30

5. marts 2019 – Votering – Bredgade 59

BS-27542/2018-OLR   Civil 1. instanssag

Adv. Thomas Rysgaard

Iben Boulmane Dalgaard

m.fl.

 

              Mod

Adv. Håkun Djurhuus

Ejendomspartnerselskabet C.F. Richsvej 99-101

Fast ejendom og pant

Lejeret, tilbudspligt, jf. lejeloven

Landsdommerne: Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan

 

 3. afd. kl. 9:30

5. marts 2019 – Votering – Bredgade 59

BS-27544/2018-OLR   Civil 1. instanssag

Adv. Thomas Rysgaard

Kasper Risbjerg Eskildsen

m.fl.

 

              Mod

Adv. Eivind Einersen

Ejendomspartnerselskabet Munken

Fast ejendom og pant

Lejeret, tilbudspligt, jf. lejeloven

Landsdommerne: Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan

 

 3. afd. kl. 9:30

5. marts 2019 – Votering – Bredgade 59

BS-27571/2018-OLR   Civil 1. instanssag

Adv. Thomas Rysgaard

Anne Birgitte Gebauer

m.fl.

 

              Mod

Adv. Eivind Einersen

Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken

Fast ejendom og pant

Lejeret, tilbudspligt, jf. lejeloven

Landsdommerne: Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan

 

6. afd. kl. 9:30

5. marts 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-5226/2019-OLR   Civil ankesag

Lukkede døre

Adv. Jan Aarup

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Lars Henriksen (besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (BS-23061/2018-NAE): Afg. af 10/1-2019

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne:

 

12. afd. kl. 9:30

5. marts 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42

BS-18185/2018-OLR   Civil ankesag

 

Adv.  Henrik Selchau Poulsen

Sanne Nørholt

 

              Mod

Adv. Anne Mette Seest

Gable Insurance AG under konkurs

Retten i Roskilde (BS-1274//2016-ROS): Afg. af 7/5-2018

Afholdelse af udgifter til udbedring

af skader, fejl og mangler på ejendom

Landsdommerne: Bloch Andersen, Steen Mejer og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.)

 

13. afd. kl. 9:30

5. marts 2019 – Fortsat hovedforhandling – Bredgade 42

BS-12602/2018-OLR   Civil ankesag

 

Adv.  René Bjerre

Jan Schalls Jørgensen

 

              Mod

Adv. Anders Vangsø Mortensen

Skatteministeriet

Retten i Hillerød (BS 46-126/2017 (BS-8823/2017-HIL)): Afg. af 23/03-2018

Forvaltningssag

Skat

Landsdommerne: John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Nina Boserup (kst.)

 

13. afd. kl. 9:30

5. marts 2019 – Fortsat hovedforhandling – Bredgade 42

BS-17293/2018-OLR   Civil ankesag

 

Adv.  René Bjerre

Morten Schalls Jørgensen

 

              Mod

Adv. Maja Højholt-Nielsen

Skatteministeriet, Departementet

Københavns Byret (BS 42B-6267/2016 (BS-1265/216-KBH)): Afg. af 06/04-2018

Skat

Landsdommerne: John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Nina Boserup (kst.)

 

5. afd. kl. 13:00

5. marts 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-24156/2018-OLR   Civil ankesag

Lukkede døre

Adv. Annelise Hvid (besk.)

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Thomas Lorentzen (besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (BS-98/2018-GLO: Afg. af 22/6-2018

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne:

 

11. afd. kl. 13:00

5. marts 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-4777/2018-OLR   Civil ankesag

 

Adv.  Henrik Krogsøe

Niels Otto Mikkelsen

Susanne Engelbrecht Mikkelsen

 

              Mod

Adv. Poul Jensen

Claus Sørensen A/S

Retten i Odense (BS-8270/2017-ODE): Afg. af 10/1-2018

Brugsret og rådighed over ejendom

Landsdommerne: Lone Dahl Frandsen, Julie Arnth Jørgensen og Tine Egelund Thomsen

 

12. afd. kl. 13:00

5. marts 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal A

BS-19504/2018-OLR   Civil ankesag

 

Adv.  Erik Matthiesen

Karina Carol Lindbæk

 

              Mod

Adv. Jesper Rye Jensen

Clermont v/ Carsten Juul Johansen

Retten i Helsingør (BS-1284/2016-HEL): Afg. af 9/5-2018

Salg af bil

Landsdommerne: Bloch Andersen, Steen Mejer og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.)

 

 

19. afd. kl. 13:30

5. marts 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal C

BS-48058/2018-OLR   Civil ankesag

Lukkede døre

Adv. Ulla Wulff Hansen

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Brian Christian W. Larsen (besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (BS-1437/2018-KBH: Afg. af 28/11-2018

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne: Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Adler-Nissen (kst.)

 

Sager fra portalen

 

Listen indeholder 18 retsmøder.           (AJE)