Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 4. december 2018
Listen er fremstillet den 4. december 2018, kl. 08:46 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1395-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-118)

 

              mod

Adv. Peter Christiansen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Betina Hald Engmark (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Næstved (1643/2018): Afg. af 26/04-2018
Bevisankesag
strfl
. § 245, stk. 1

Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Jan Uffe Rasmussen og Anders Thøgersen (kst.).

  2. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 2

S-2403-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Uhl Pedersen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400310-20)

 

              mod

Adv. Peter Trudsø (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-1433/2018): Afg. af 16/08-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Frosell, Jacob Waage og Kristian Porsager Seierøe (kst.).

  2. afd. kl. 11:00

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-2104-18   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-81)

 

              mod

Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-2005/2018): Afg. af 04/07-2018
Strafudmålingsankesag
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Frosell, Jacob Waage og Kristian Porsager Seierøe (kst.).

  2. afd. kl. 13:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1362-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-98)

 

              mod

Adv. Martin Andersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-46/2018): Afg. af 26/04-2018
Bevisankesag
fl. § 125, stk. 5

Landsdommerne : Peter Thønnings, Frosell og Kristian Porsager Seierøe (kst.).

  3. afd. kl. 09:00

4. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-1494-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-135)

 

              mod

Adv. Hanne Reumert (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Luise Høj (Besk.)

2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-23163/2017): Afg. af 02/05-2018
Nævningesag
strfl
. § 244
strfl
. § 245, stk. 15, jf. § 246

Landsdommerne : Ejler Bruun, Anne Birgitte Fisker og Mohammad Ahsan.

  5. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-959-17   Civil ankesag mellem private parter

ø

Finance Vest IVS
(tidligere Lipsen Law ApS)

 

              mod

Adv. Michael Jan Lindquist (Besk.)

Anders Mogens Høj

Retten i Glostrup (BS 10J-2424/2016): Afg. af 25/04-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling

Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  5. afd. kl. 13:00

4. december 2018 - Votering - Bredgade 59

B-1283-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Eivind Frederik Kramme

Haveforeningen Grønland v/formand
Thomas Stege

 

              mod

Adv. Niels Henrik Kromann (Besk.)(Prøve)

1) Marianne Solhøj Larsen

Adv. Peter Christiansen (Besk.)

2) Per Solhøj Larsen

Retten i Næstved (BS 18-1113/2016): Afg. af 06/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, gyldighed

Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  7. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1876-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-139)

 

              mod

Adv. Martin Andersen

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-1547/2018): Afg. af 18/06-2018
Bevisankesag
færdselsloven

Landsdommerne : Karen Hald, Kåre Mønsted og Nina Boserup (kst.).

  9. afd. kl. 09:00

4. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-239-18   Nævningesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-10)

 

              mod

Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Jane Ranum (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

4) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-8323/2017): Afg. af 11/01-2018
Nævningesag
strfl
. § 237, jf. § 21
strfl
. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning

Landsdommerne : Steen Mejer, Gitte Rubæk Pedersen og Pernille Buck Bendtson (kst.).

  10. afd. kl. 09:00

4. december 2018 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-3120-17   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Camilla Nørlev

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400310-21)

 

              mod

Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-5789/2016): Afg. af 02/11-2017
Bevisankesag
lov om tilhold

Landsdommerne : M. Stassen, Anne Thalbitzer og Jakob Friis Nolsø (kst.).

  11. afd. kl. 09:00

4. december 2018 - Hovedforhandling - Odense

S-2350-18   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400306-209)

 

              mod

Adv. Klaus Ewald (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (7-3800/2018): Afg. af 15/08-2018
Bevisankesag
strfl
. § 245, stk. 1

Landsdommerne : Karsten Bo Knudsen, Lone Dahl Frandsen og Niels Fenger.

  12. afd. kl. 09:00

4. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 14, Albanigade 30, Odense

S-299-18   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Karina Winther Juhlin

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400303-7)

 

              mod

Adv. Mads Kramme (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (11-8529/2017): Afg. af 19/01-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  12. afd. kl. 09:00

4. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 14, Albanigade 30, Odense

S-2387-18   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Karina Winther Juhlin

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400322-22)

 

              mod

Adv. Mads Kramme (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (2-6122/2018): Afg. af 06/08-2018
Bevisankesag
knivloven
udvisning

Landsdommerne : Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  12. afd. kl. 13:00

4. december 2018 - Hovedforhandling - Retssal 14, Albanigade 30, Odense

S-2391-18   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400311-143)

 

              mod

Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (2-4150/2018): Afg. af 02/08-2018
Bevisankesag
fl. § 118

Landsdommerne : Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  15. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-1377-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Claus Kenneth Lund

1) Martin Sibast Laugesen

-

2) Bjørn Laugesen

-

3) Torben Læssøe Jensen

 

              mod

Adv. Erik Werlauff

Erhvervsankenævnet

Københavns Byret (BS 28B-7771/2015): Afg. af 29/05-2017
Civil ankesag mellem private parter
Forvaltningsret, sagsbehandling

Landsdommerne : Joachim Kromann, Henrik Gam og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  16. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59, retssal 16

S-489-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400302-5)

 

              mod

Adv. Kåre Pihlmann (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-798/2017): Afg. af 31/01-2018
Bevisankesag
strfl
. § 172, stk. 1, jf. § 171
strfl
. § 279

Landsdommerne : Dorthe Wiisbye, Katja Høegh og Jakob Dahl Mikkelsen (kst.).

  22. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D

S-2586-18   Udmålingsankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400311-42)

 

              mod

Adv. Klaus Ellis Henriques

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (9932/2014): Afg. af 31/08-2018
Udmålingsankesag
fl. § 118

Landsdommerne : Lene Jensen, Michael Kistrup og Julie Arnth Jørgensen.

  23. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42

S-2747-18   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-285)

 

              mod

Adv. Roger Kopp Pedersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (5372/2018): Afg. af 14/09-2018
Strafudmålingsankesag
Strfl
. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl
. § 210, stk. 3, jf. stk. 1
strfl
. § 222, stk. 1

Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  23. afd. kl. 14:30

4. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-1033-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-82)

 

              mod

Adv. Casper Andreasen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-13800/2016): Afg. af 23/03-2018
Bevisankesag
fl. § 117

Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal F

B-2327-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Philip Søren Thorsen

Jens Faurschou

 

              mod

Adv. Jakob Anker Lentz

1) Luigina Domini Schubert

-

2) Constanza Schubert

-

3) Eva Maria Consuelo Schubert

Københavns Byret (BS 29C-3632/2012): Afg. af 18/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Køb, købesum og betaling

Landsdommerne : Tine Vuust, Annette Dam Ryt-Hansen og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).


Sager fra portalen

 18. afd. kl. 09:30

4. december 2018 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-7824/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Søren Aagaard

Alex Frank Larsen

 

              Mod

Adv. Tim Holmager

Skatteministeriet, Departementet

Retten i Glostrup (BS 10B-57/2017 (BS-8567/2017-GLO)): Afg. Af  19/02-2018

Forvaltningssag

Skat

Landsdommerne: Ulla Staal, Janni Christoffersen og Niels Christian Baark (kst.)

 

 19. afd. kl. 09:30

4. december 2018 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal E

BS-35685/2018-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Susse Karen Fraaby

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Anne Heide-Jørgensen

Anonymiseret

Retten i Glostrup (BS-3949/2017-GLO)): Afg. Af  11/09-2018

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne: Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Malou Kragh Halling

 

 

Listen indeholder 20 retsmøder.           (AJE)