Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 4. juni 2019
Listen er fremstillet den 3. juni 2019, kl. 13:49 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
4. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2082-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-210)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (1-29977/2017): Afg. af 11/07-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Birgitte Grønborg Juul og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
4. juni 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 2
S-2982-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-310)
                mod
Adv. Anders Larsen Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5583/2018): Afg. af 18/08-2018
Strafudmålingsankesag
udvisning
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  2. afd. kl. 13:00
4. juni 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 2
S-3791-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-346)
                mod
Adv. Bjørn Lund Hansen Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-4993/2018): Afg. af 06/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  9. afd. kl. 09:30
4. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3546-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-338)
                mod
Adv. Jacob Kiil (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-25452/2018): Afg. af 27/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
4. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42
S-3613-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-141)
                mod
Adv. Allan Vistisen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8906/2018): Afg. af 04/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt.
udvisning
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Nina Fischer Rønde (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
4. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-3513-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-335)
                mod
Adv. Snorre Andreas Kehler (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-4597/2018): Afg. af 26/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
4. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-701-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Steen Klein 1) Sydporten ApS
- 2) Stenholm Properties A/S
- 3) Fredericiagade 7-13 ApS
- 4) SCSK 6361 ApS
- 5) Toldbodgade 29 ApS
- 6) 491 Kgs. Enghave ApS
- 7) Hauser Plads 28-32 ApS
                mod
Adv. Peter Bang Vagn William Andersen under konkurs v/
kurator advokat Pernille Bigaard
Sø- og Handelsretten, Skifteretten (K-416/12-E): Afg. af 08/05-2018
Civil ankesag mellem private parter
Konkurs- og anden insolvensret
Landsdommerne : Joachim Kromann, Karsten Bo Knudsen og Berit Holmelund (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
4. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-655-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kasper Bech Pilgaard Niki Winther Fribæk
                mod
Adv. Mette Halmø Rasmussen (Prøve) Skatteministeriet
Retten på Frederiksberg (BS Y-285/2017): Afg. af 09/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, fysiske personer
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Peter Mørk Thomsen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
4. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3448-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400310-27)
                mod
Adv. Bjørn Mering Caning (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8382/2018): Afg. af 22/10-2018
Bevisankesag
Vilkårsovertrædelse
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Mohammad Ahsan.

  19. afd. kl. 09:30
4. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3730-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400310-30)
                mod
Adv. Bjørn Mering Caning (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-14281/2018): Afg. af 11/12-2018
Udmålingsankesag
Vilkårsovertrædelse
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Mohammad Ahsan.

  22. afd. kl. 09:30
4. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
B-25-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Hans Christian Galst Leman Holding A/S
                mod
Adv. Jesper Avnborg Lentz JM AB
tidligere JM Danmark A/S
Københavns Byret (BS 9C-2908/2014): Afg. af 21/12-2016
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, fortolkning
Landsdommerne : Steen Mejer, Thomas Lohse og Martin Nyvang (kst.).

  22. afd. kl. 10:00
4. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-2657-17   Civil ankesag
Adv. Michael Holsting Ole Kyhn
                mod
Adv. Benjamin Bunnage (Prøve) Ejendomsselskabet Stub ApS
Retten på Frederiksberg (BS F-1906/2016): Afg. af 30/11-2017
Civil ankesag
Leje, ophævelse
Landsdommerne : Katja Høegh, Michael Kistrup og Louise Saul.

  22. afd. kl. 13:00
4. juni 2019 - Votering - Bredgade 42, retssal D
B-25-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Hans Christian Galst Leman Holding A/S
                mod
Adv. Jesper Avnborg Lentz JM AB
tidligere JM Danmark A/S
Københavns Byret (BS 9C-2908/2014): Afg. af 21/12-2016
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, fortolkning
Landsdommerne : Steen Mejer, Thomas Lohse og Martin Nyvang (kst.).


Listen indeholder 13 retsmøder.           (AJE)