Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 3. december 2019
Listen er fremstillet den 3. december 2019, kl. 12:28 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
3. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1573-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-143006-158)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R9-2169/2018): Afg. af 16/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  1. afd. kl. 09:00
3. december 2019 - Fortsat hovedforhandling -
S-1832-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. 3700-70312-00050-17)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Horsens (3801/2017): Afg. af 03/07-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 121
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  2. afd. kl. 09:00
3. december 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-3728-18   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-91250-0009-16)
                mod
Adv. Michael Clemmensen 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Kaltoft 2) Anonymiseret
Adv. Jan Hollmén Olesen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Odense (10-2399/2018): Afg. af 12/12-2018
Bevisankesag
konkurrenceloven
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Nina Fischer Rønde (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
3. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-881-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-67)
                mod
Adv. Bjørn Elmquist (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3964/2018): Afg. af 20/03-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Mohammad Ahsan.

  5. afd. kl. 09:30
3. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 7
S-1725-18   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Senioranklager Andreas Myllerup Laursen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76113-02-15)
                mod
Adv. Hanne Rahbæk (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Arvid Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-15525/2017): Afg. af 11/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 280, nr. 2
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 283, stk. 1, nr. 3
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  8. afd. kl. 13:00
3. december 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2544-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper William Lindsay-Poulsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400310-25)
                mod
Adv. Bjørn Lund Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (CV-9517/2019): Afg. af 28/08-2019
Strafudmålingsankesag
knivloven
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
3. december 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1412-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-105)
                mod
Adv. Mads Kramme (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-468/2019): Afg. af 25/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Martin Nyvang (kst.).

  9. afd. kl. 14:00
3. december 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1975-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-221)
                mod
Adv. Jeppe Søndergaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-1853/2019): Afg. af 24/06-2019
Strafudmålingsankesag
fl.
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Martin Nyvang (kst.).

  17. afd. kl. 10:00
3. december 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-2041-17   Civil 1. instanssag
Adv. Hans Severin Hansen Gentofte Kommune
                mod
Adv. Steffen Sværke SKAT
Civil 1. instanssag
Skatteret, dødsbo
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
3. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1019-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-29)
                mod
Adv. Snorre Andreas Kehler (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-28633/2018): Afg. af 02/04-2019
Bevisankesag
Strfl. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl. § 225
strfl. § 232
Landsdommerne : Ulla Staal, Jacob Waage og Lars Larsen Lihme (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
3. december 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2163-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-60)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2019/2019): Afg. af 15/07-2019
Bevisankesag
strfl. § 216
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Inge Birgitte Møberg (kst.).


Listen indeholder 11 retsmøder.           (AJE)