Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 29. maj 2019
Listen er fremstillet den 20. maj 2019, kl. 09:45 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
29. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2082-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-210)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (1-29977/2017): Afg. af 11/07-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Birgitte Grønborg Juul og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
29. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1955-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-92)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-12427/2017): Afg. af 22/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 299 b
varemærkeloven
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
29. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2630-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-131)
                mod
Adv. Torben Koch (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Stine Gry Johannessen (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-915/2018): Afg. af 07/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl. § 290
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  7. afd. kl. 09:30
29. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  8. afd. kl. 09:30
29. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
B-824-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Jeppe Holt AB Bar ApS
                mod
Adv. Lau Franzmann Berthelsen (Prøve) Bevillingsnævet v/
Københavns Kommune
Københavns Byret (BS 3A-4567/2014): Afg. af 06/04-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  9. afd. kl. 09:30
29. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-567-16   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Axel Wejse Lodberg Jette Hansen
                mod
Adv. Christian Bo Kolding-Krøger Patientskadeankenævnet
Retten i Odense (BS 4-527/2011): Afg. af 11/02-2016
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  9. afd. kl. 13:00
29. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
B-567-16   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Axel Wejse Lodberg Jette Hansen
                mod
Adv. Christian Bo Kolding-Krøger Patientskadeankenævnet
Retten i Odense (BS 4-527/2011): Afg. af 11/02-2016
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  12. afd. kl. 09:30
29. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3607-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-88)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-6256/2018): Afg. af 03/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1
udvisning
-

  13. afd. kl. 13:00
29. maj 2019 - Votering - Bredgade 42
S-680-19   Straffekæresag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Maria Cingari
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Jakob Skaarup Arrevad (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jacob Goldschmidt (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Betina Hald Engmark (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Luise Høj (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Niels Ulrik Heine (Besk.) 5) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-27430/2018): Afg. af 13/02-2019
Straffekæresag
dokumentation af rapporter
-

  15. afd. kl. 09:00
29. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59, 3. afdelings retssal
S-3697-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-91)
                mod
Adv. Peter Ølholm (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2475/2018): Afg. af 13/12-2018
Nævningesag
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1
strfl. § 232
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
29. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3379-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Koray Er
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-77)
                mod
Adv. Mikael Skjødt (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5813/2018): Afg. af 31/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 232
-

  20. afd. kl. 13:00
29. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3330-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Koray Er
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-315)
                mod
Adv. Jacob Forman Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9718/2017): Afg. af 08/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 249
fl. § 118
-


Listen indeholder 12 retsmøder.           (AJE)