Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 26. februar 2020
Listen er fremstillet den 21. februar 2020, kl. 08:25 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  6. afd. kl. 09:00
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-3022-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-268)
                mod
Adv. Klaus Ewald (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R4-1793/2019): Afg. af 04/10-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1
Landsdommerne : Bettina Bang Jakobsen (kst.), Sanne Kolmos og Anne Berg (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
26. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1075-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-122)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Eske Hald (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Christina Schønsted (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-3481/2018): Afg. af 04/04-2019
Nævningesag
udvisning
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 244
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Jacob Waage.

  12. afd. kl. 09:30
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
B-2380-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Majken Maegaard Albrechtsen Betina Lund Damgaard
                mod
Adv. Sanne H. Christensen Ankenævnet for Patienterstatningen
Retten i Nykøbing Falster (BS 2-549/2014): Afg. af 10/10-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, personskade
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Bjarke Gano (kst.).

  13. afd. kl. 11:00
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2458-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-67)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (30-3439/2018): Afg. af 08/08-2019
Bevisankesag
lov om forbud mod visse dopingmidler
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, Mette Lyster Knudsen og Tine Egelund Thomsen.

  13. afd. kl. 13:00
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2939-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-113)
                mod
Adv. Jens Iversen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5616/2019): Afg. af 16/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 291, stk. 2
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, Mette Lyster Knudsen og Tine Egelund Thomsen.

  14. afd. kl. 09:30
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59, Retssal 14
S-1487-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-105)
                mod
Adv. Irene Zehngraff (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-9054/2018): Afg. af 25/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 1, jf. § 171
momsloven
Landsdommerne : Benedikte Holberg, Rosenløv og Morten Lange (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
26. februar 2020 - Votering - Bredgade 42, Retssal E
S-985-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-111)
                mod
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5373/2018): Afg. af 29/03-2019
Nævningesag
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om forbud mod visse dopingmidler
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
26. februar 2020 - Votering - Bredgade 42, Retssal E
S-2755-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-203)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1886/2019): Afg. af 13/09-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21, jf, § 81 a, stk. 2
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-631-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-28)
                mod
Adv. Mads Thrue Fossing (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1290/2019): Afg. af 20/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 123
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Louise Christophersen (kst.).

  19. afd. kl. 13:00
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-316-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-31)
                mod
Adv. Mikkel Holm Nielsen Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-5625/2018): Afg. af 17/01-2019
Bevisankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Stine Fink Hansen (kst.).

  19. afd. kl. 14:30
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2557-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-195)
                mod
Adv. Jens Otto Johansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1915/2019): Afg. af 20/08-2019
Bevisankesag
fl. § 53, stk. 1
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Louise Christophersen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
26. februar 2020 - Votering - Bredgade 42
S-477-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6843/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 152, stk. 2, jf. stk. 1
konfiskation
-

  22. afd. kl. 13:00
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-2928-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Simone Romme
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400307-21)
                mod
Adv. Michael Nauman (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (CV-11418/2019): Afg. af 02/10-2019
Bevisankesag
strfl. § 266
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Gitte Holm Bagge (kst.).

  23. afd. kl. 09:00
26. februar 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-3403-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-301)
                mod
Adv. Michael Meyn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (2-6615/2019): Afg. af 14/11-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Uffe Habekost Sørensen (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)