Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 22. maj 2019
Listen er fremstillet den 20. maj 2019, kl. 09:42 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  4. afd. kl. 09:30
22. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3608-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-340)
                mod
Adv. Henrik B. Jensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-26592/2018): Afg. af 04/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Lene Jensen, Jan Uffe Rasmussen og Nina Boserup (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
22. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3442-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Maja Blomqust Severini
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-81)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3322/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1
Landsdommerne : Olaf Tingleff, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  6. afd. kl. 09:30
22. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-26-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mai Frisk Steffensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400313-1)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) Anonymiseret
-
Københavns Byret (SS 4-18928/2015): Afg. af 19/12-2018
Bevisankesag
udlændingelovens § 59, stk. 5
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Christian Schrøder (kst.).

  6. afd. kl. 13:30
22. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1876-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Maria Kjeldsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-139)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-1547/2018): Afg. af 18/06-2018
Bevisankesag
færdselsloven
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
22. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  9. afd. kl. 09:00
22. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-394-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-16)
                mod
Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (1-5862/2018): Afg. af 14/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 164
Landsdommerne : Louise Saul, Kim Holst og Berit Holmelund (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
22. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
B-2738-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Karoly Laszlo Nemeth 1) Stina Grøn
- 2) Mark Vogel
                mod
Adv. Jesper Nørgaard TH Group ApS
Retten i Lyngby (BS 154-1017/2016): Afg. af 20/12-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Steen Mejer, Annette Dam Ryt-Hansen og Mikael Sjøberg.

  15. afd. kl. 09:00
22. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-233-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400303-5)
                mod
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jan Hollmén Olesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Odense (2-9251/218): Afg. af 15/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 266
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276 a, jf. til dels § 21
våbenloven
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Martin Nyvang (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
22. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-488-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-22)
                mod
Adv. Luise Høj (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-20258/2017): Afg. af 26/01-2018
Bevisankesag
strfl. § 285
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Gitte Rubæk Pedersen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
22. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-983-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-102)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-9404/2017): Afg. af 28/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
udvisning
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  20. afd. kl. 15:00
22. maj 2019 - Domsafsigelse i retsmøde - Bredgade 42
S-983-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-102)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-9404/2017): Afg. af 28/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
udvisning
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og .

  22. afd. kl. 09:30
22. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3494-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-177)
                mod
Adv. Lise Holten (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (6711/2018): Afg. af 18/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 261, stk. 1
strfl. § 285
strfl. § 279 a
Landsdommerne : Katja Høegh, Michael Kistrup og Nina Fischer Rønde (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
22. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3563-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-125)
                mod
Adv. Eddie Omar Rosenberg Khawaja (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Bjørn Dilou Jacobsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-963/2018): Afg. af 11/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 276 jf. tildels § 21
udvisning
Landsdommerne : Gunst Andersen, Morten Christensen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  23. afd. kl. 10:00
22. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
S-460-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Stephen W. Pedersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-42)
                mod
Adv. André Rouvillain Anonymiseret
Københavns Byret (SS 80-22961/2018): Afg. af 31/01-2019
Udmålingsankesag
fl. § 117
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)