Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 21. august 2019
Listen er fremstillet den 21. august 2019, kl. 13:10 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  5. afd. kl. 09:00
21. august 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret
B-1182-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kristina Malena Samuelsen Jóannes i Dali
                mod
Adv. Majken Solgerd Johansen (Besk.) Elsebeth Maria Petersen
Retten i Færøernes ret (BS 947/2011): Afg. af 31/08-2018
Civil ankesag mellem private parter
Boligret, ejerlejligheder
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  6. afd. kl. 09:30
21. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1529-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Anna Ulrika Karlén
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-115)
                mod
Adv. Jens Bruhn-Petersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-24996/2017): Afg. af 17/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 164, stk. 1
strfl. § 171, jf. § 172
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Mikael Sjøberg.

  13. afd. kl. 09:30
21. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-629-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-47)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (8A-4959/2018): Afg. af 13/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Ib Hounsgaard Trabjerg.

  14. afd. kl. 09:30
21. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3492-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-251)
                mod
Adv. Ulla Wulff Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-6981/2018): Afg. af 22/11-2018
Bevisankesag
fl. § 117 d
Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Henrik Bitsch.

  14. afd. kl. 13:00
21. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3248-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-228)
                mod
Adv. Steen Leonhardt Frederiksen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 80-9556/2018): Afg. af 30/10-2018
Bevisankesag
fl. § 117 d
Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Henrik Bitsch.

  16. afd. kl. 09:00
21. august 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-3712-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400306-356)
                mod
Adv. Klaus Ewald (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (1-6232/2018): Afg. af 11/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Kim Holst, Janni Christoffersen og Christian Wenzel (kst.).

  16. afd. kl. 13:00
21. august 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-774-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-110)
                mod
Adv. Klaus Ewald (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R6-659/2019): Afg. af 08/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Kim Holst, Janni Christoffersen og Christian Wenzel (kst.).

  16. afd. kl. 15:00
21. august 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1022-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-103)
                mod
Adv. Anne-Birgitte Bjerre-Olsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (11-2221/2019): Afg. af 04/11-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Kim Holst, Janni Christoffersen og Christian Wenzel (kst.).

  18. afd. kl. 09:00
21. august 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-952-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-89)
                mod
Adv. Stina Borup (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R7-3376/2018): Afg. af 12/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Ulla Staal, Katja Høegh og Niels Fenger.

  18. afd. kl. 13:00
21. august 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-27-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400306-376)
                mod
Adv. Mogens Juhl (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (6-7176/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Ulla Staal, Katja Høegh og Niels Fenger.

  22. afd. kl. 10:00
21. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
S-3523-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-363)
                mod
Københavns Byret (SS 4-17965/2018): Afg. af 22/11-2018
Udmålingsankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).

  22. afd. kl. 10:00
21. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
S-8-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-1)
                mod
Københavns Byret (SS 2-857/2018): Afg. af 19/12-2018
Udmålingsankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
21. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3372-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Koray Er
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-127)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-4643/2018): Afg. af 26/10-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Søren Seerup (kst.).

  23. afd. kl. 10:30
21. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3417-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Koray Er
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-174)
                mod
Adv. Thomas Fogt (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (8A-4468/2018): Afg. af 15/11-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 279
strfl. § 276
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Søren Seerup (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)