Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 19. december 2018
Listen er fremstillet den 10. december 2018, kl. 08:25 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Votering - Bredgade 59
B-1643-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jeppe Holt Christian Birger-Christensen
                mod
Adv. Claus Jonathan Kapler Rehl Murermester Frank Juul Olsen v/
Frank Juul Olsen
Retten i Lyngby (BS 158-401/2016): Afg. af 21/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Jan Uffe Rasmussen og Anders Thøgersen (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2348-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lise Møller Frandsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-217)
                mod
Adv. Peter la Cour (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Bjørn Lund Hansen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2383/2018): Afg. af 10/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 2
Landsdommerne : Thomas Lohse, Inge Neergaard Jessen og Lisbeth Walthersdorf Katafai (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-1411-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-147)
                mod
Adv. Henrik Emil Rasmussen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (1442/2018): Afg. af 04/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
-

  5. afd. kl. 13:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1367-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-139)
                mod
Adv. Susan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (10597/2017): Afg. af 02/05-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 166
-

  7. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-808-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-18)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-10058/2016-A): Afg. af 08/03-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
-

  7. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-918-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-85)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (5A-6395/2017): Afg. af 21/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
-

  7. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1747-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400310-18)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2376/2018): Afg. af 23/05-2018
Bevisankesag
straffuldbyrdelse
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Karen Hald og Anders Thøgersen (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1235-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-128)
                mod
Adv. Carsten Fentz (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-16057/2017): Afg. af 23/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 167, jf. § 166
-

  8. afd. kl. 13:00
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1331-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-141)
                mod
Adv. Henrik Karl Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-27671/2017): Afg. af 01/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 167
-

  9. afd. kl. 09:00
19. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-239-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-10)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-8323/2017): Afg. af 11/01-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
Landsdommerne : Steen Mejer, Gitte Rubæk Pedersen og Pernille Buck Bendtson (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-2642-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Henrik Schütze Sirrah A/S
                mod
Adv. Martin Dahl Pedersen 1) Dansk Psykologisk Forlag A/S
Adv. Peter Schønning 2) Kristian Aagaard Dahl
- 3) Thorkil Molly-Søholm
Sø- og Handelsretten, Retsafdeling (V-79-16): Afg. af 05/12-2017
Civil ankesag mellem private parter
Markedsret, markedsføring
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, M. Stassen og Jakob Friis Nolsø (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1219-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Camilla Nørlev
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-57)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn 1) Anonymiseret
Adv. Jens Christian Bjerrehuus 2) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8474-2017): Afg. af 06/04-2018
Bevisankesag
STRFL. § 276, jf. 285, stk. 1
-

  13. afd. kl. 13:00
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2598-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-243)
                mod
Adv. Louis Beck Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-3247/2018): Afg. af 22/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jfr. § 21
knivloven
Landsdommerne : John Mosegaard, Alex Puggaard og Diane Svanholm Kvist (kst.).

  14. afd. kl. 13:00
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2477-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-258)
                mod
Adv. Sysette Vinding Kruse (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (4-18523/2018): Afg. af 23/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Benedikte Holberg, Peter Thønnings og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  15. afd. kl. 10:00
19. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-150-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Niels Stengaard Vase Fonden Novavi
Tidl. Fonden Lænke-Ambulatorierne i DK
                mod
Adv. Lars Carstens Københavns Kommune
Socialforvaltningen
Københavns Byret (BS 43C-7365/2016): Afg. af 02/01-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Forvaltningsret
-

  18. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2678-18   Bevisankesag LUKKEDE DØRE
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-96)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24280/2017): Afg. af 31/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 192 a
udvisning
knivloven
Landsdommerne : Ulla Staal, Niels Christian Baark (kst.) og Jacob Waage.

  19. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-2657-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Camilla Bech-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-247)
                mod
Adv. Peter Ølholm (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-2721/2018): Afg. af 06/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Malou Kragh Halling og Lars Larsen Lihme (kst.).

  19. afd. kl. 13:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-2182-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Fuldmægtig Michael Schaumburg-Müller
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-158)
                mod
Adv. Kim Bagge (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 80-4480/2018): Afg. af 26/06-2018
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Malou Kragh Halling og Lars Larsen Lihme (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-3401-17   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400308-182)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-3427/2015): Afg. af 21/11-2017
Bevisankesag
strfl. § 276
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Karin Bøgh Pedersen (kst.).

  20. afd. kl. 10:00
19. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-2268-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kasper Kabel Revsbech (Prøve) Signe Bisgaard
                mod
Adv. Asger Bagge-Jørgensen Helene Krogh Rosenkrantz
Retten i Helsingør (BS 1F-818/2016): Afg. af 10/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Køb, mangler
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Karin Bøgh Pedersen (kst.).

  21. afd. kl. 13:00
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-2197-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Dorthe Vejsig
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-159)
                mod
Adv. Peter Ølholm (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-1134/2018): Afg. af 24/07-2018
Bevisankesag
fl. § 117
-

  23. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-2320-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-231)
                mod
Adv. Leo Støchkel (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-2830/2018): Afg. af 07/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 232, jf. § 89
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1
-

  24. afd. kl. 09:30
19. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal C
S-2553-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-84)
                mod
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5864/2018): Afg. af 29/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Tine Vuust, Ole Dybdahl og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).


Listen indeholder 23 retsmøder.           (AJE)