Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 19. februar 2020
Listen er fremstillet den 18. februar 2020, kl. 08:10 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  6. afd. kl. 09:30
19. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3363-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-152)
                mod
Adv. Thomas Leif Philip (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3525/2019): Afg. af 01/11-2019
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276 a, jf. til dels § 21
udvisning
Landsdommerne : Julie Skat Rørdam, Bettina Bang Jakobsen (kst.) og Lars Larsen Lihme (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
19. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-994-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-72)
                mod
Adv. Anders Boelskifte (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-136/2018): Afg. af 19/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 252, stk. 1
strfl. § 293 a
strfl. § 290, stk. 1
Landsdommerne : Julie Skat Rørdam, Bettina Bang Jakobsen (kst.) og Lars Larsen Lihme (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
19. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1075-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-122)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Eske Hald (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Christina Schønsted (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-3481/2018): Afg. af 04/04-2019
Nævningesag
udvisning
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 244
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Jacob Waage.

  10. afd. kl.
19. februar 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-2506-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-140081-288)
                mod
Adv. Morten Hartelius (Besk.) Anonymiseret
Retten på Bornholm (1-327/2019): Afg. af 22/05-2019
Bevisankesag
Lov nr. 959 af 24. september 2019
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Malou Kragh Halling og Asbjørn de Roepstorff (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
19. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-525-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-29)
                mod
Adv. Eigil Strand Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-26681/2018): Afg. af 28/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 276, jf. tildels § 21
strfl. § 124, stk. 4
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Anne Thalbitzer og Asbjørn de Roepstorff (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
19. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-874-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-96)
                mod
Adv. Henrik B. Jensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (2-11908/2018): Afg. af 19/03-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Anne Thalbitzer og Asbjørn de Roepstorff (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
19. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-301-19   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76141-00007-16)
                mod
Adv. Christian Laubjerg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (10A-1904/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 2, jf. § 171
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
momsloven
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen.

  19. afd. kl. 09:30
19. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-626-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-58)
                mod
Adv. Kim Bagge (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-22700/2018): Afg. af 20/02-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
udvisning
Landsdommerne : Mikael Sjøberg, Lone Kerrn-Jespersen og Louise Christophersen (kst.).

  19. afd. kl. 13:00
19. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-1801-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Simone Romme
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-200)
                mod
Adv. Jens Klokhøj (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-995/2019): Afg. af 11/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 171
Landsdommerne : Mikael Sjøberg, Lone Kerrn-Jespersen og Louise Christophersen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
19. februar 2020 - Votering - Bredgade 42
S-477-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6843/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 152, stk. 2, jf. stk. 1
konfiskation
-

  22. afd. kl. 09:30
19. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-1088-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-86)
                mod
Adv. Søren Henry Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-4970/2018): Afg. af 27/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 252, stk. 1
strfl. § 291, stk. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Michael Kistrup, Morten Christensen og Gitte Holm Bagge (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
19. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-237-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Tanja Søderlund
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-13)
                mod
Adv. Amalie Starch Larsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-16806/2018): Afg. af 05/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Rosenløv, Kåre Mønsted og Uffe Habekost Sørensen (kst.).


Listen indeholder 12 retsmøder.           (AJE)