Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 18. september 2019
Listen er fremstillet den 18. september 2019, kl. 08:28 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  5. afd. kl. 09:30

18. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3288-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-165)

 

              mod

Adv. Allan Lund Christensen (Besk.)

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (1374/2018): Afg. af 23/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 276
strfl
. § 279
Strfl
. § 171, jf. § 172, jf. § 21

Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Skat Rørdam og Louise Christophersen (kst.).

  6. afd. kl. 10:30

18. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1077-19   Udmålingsankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Sandra Sessa Meyer

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400310-9)

 

              mod

Adv. Rasmus Anberg (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-18506/2018): Afg. af 21/03-2019
Udmålingsankesag
straffuldbyrdelse

Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Julie Arnth Jørgensen.

  7. afd. kl. 09:00

18. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense

S-1017-19   Nævningesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-25)

 

              mod

Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Anne Vilslev Petersen (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.)

4) Anonymiseret

Retten i Odense (1-6862/2018): Afg. af 28/03-2019
Nævningesag
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 225 m.v.

Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  13. afd. kl. 09:30

18. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-3781-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-195)

 

              mod

Adv. Kristian Mølgaard (Besk.)

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (7139/2018): Afg. af 17/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 285
strfl
. § 276

Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  13. afd. kl. 13:30

18. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-280-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-14)

 

              mod

Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (8646/2018): Afg. af 18/01-2019
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 1, 1. pkt., jfr. stk. 2

Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  14. afd. kl. 14:00

18. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-633-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-58)

 

              mod

Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-8877/2017): Afg. af 14/02-2019
Bevisankesag
fl. § 118

Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Martin Hall (kst.).

  17. afd. kl. 09:00

18. september 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-1384-19   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-35)

 

              mod

Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (12-2447/2019): Afg. af 03/05-2019
Bevisankesag
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 2

Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  19. afd. kl. 09:30

18. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retsal C

S-1235-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-93)

 

              mod

Adv. Jackie Phillip Michelsen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Christian Kirk Zøllner (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (9296/2018): Afg. af 15/04-2019
Bevisankesag
strfl
. § 244
strfl
. § 266
knivloven

Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Martin Mosegaard (kst.).

  20. afd. kl. 09:30

18. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D

S-1298-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400319-2)

 

              mod

Adv. André Rouvillain (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (18A-2405/2017): Afg. af 18/04-2018
Bevisankesag
lov om arbejdsmiljø

Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Christian Wenzel (kst.).


Sager fra portalen

1. afd. kl. 09:30

18. september 2019 – Votering – Bredgade 59

BS-1855/2019-OLR   Civil 1. instanssag

Adv. Peter Breum

Lajla Skovgård Petersen

 

              Mod

Adv. Anne S. Qvortrup

Undervisningsministeriet

Løn- og ansættelsesvilkår for timelærere

Landsdommerne:

 

4. afd. kl. 09:30

18. september 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-43339/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Mathias Yde Frank

LH Hockerup A/S

 

              Mod

Adv. Christian Petri

PC Broby ApS under konkurs

Retten i Roskilde (BS-9869/2017): Afg. af 11/10-2018

Arbejde udført som regningsarbejde

Landsdommerne:

 

15. afd. kl. 09:30

18. september 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-37095/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Martin Bondesen

Sophie Damgaard Olsen

 

              Mod

Adv. Noaman A. Azzouzi

Alli-Fashion ApS

Retten i Helsingør (BS-8855/2018): Afg. af 20/9-2018

Ansættelsesforhold

Uberettiget bortvisning

Landsdommerne:

 

1. afd. kl. 13:00

18. september 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-16541/2019-OLR   Civil ankesag

Adv. Ann-Kristin Rasmussen

Kriminalforsorgen

 

              Mod

Adv. Glenn Verding Hein

Kasper Corlin Weilby

Københavns Byret (BS-15424/2018) Afg. af 25/3-2018

Erstatning for uforskyldt indgreb

Landsdommerne:

 

15. afd. kl. 13:00

18. september 2019 – Votering – Bredgade 59

BS-10090/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Mette Parlev

John Elliot Zoffmann

 

              Mod

Adv. Nikolaj Linneballe

Daniel S D Dornonville de la Cour

Retten på Frederiksberg (BS-1131/2016): Afg. af 19/1-2018

Tilbagebetaling af lån

Landsdommerne:

 

 

 

Listen indeholder 9 retsmøder.           (FM)